Logistyka w przedsiębiorstwie

note /search

Analiza ABC strumienia towarów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2471

ANALIZA ABC STRUMIENIA TOWARÓW W pierwszym etapie należy dokonać obliczenia kosztów materiałowych zapotrzebowanych dóbr na podstawie niezbędnych ilości i cen jednostkowych, a następnie je uszeregować. MATERIAŁ ZUŻYCIE ILOŚCIOWE CENA [ $ ] ZUŻYCIE WARTOŚCIOWE KOLEJNOŚĆ 1 2 0,15 3000,00 6 2 7500 0,90...

Analiza ABC

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2751

Analiza ABC jest jednym z narzędzi służących podziałowi - klasyfikacji na grupy, wobec których należy stosować odmienne polityki odnawiania zapasów. Analiza ABC polega na wyodrębnieniu z rozpatrywanego zbioru materiałów lub towarów trzech grup (A, B, C) mających określone udziały - zazwyczaj jest t...

Korzyści z wdrożenia systemu JIT

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1232

Korzyści z wdrożenia systemu JIT: Dostawca i odbiorca Odbiorca Obniżenie zapasów sięgające nawet 90% Długookresowe korzystne kontrakty w dziedzinie zaopatrzenia Stabilizacja działalności Krótsze stabilne cykle realizacji zamówień Poprawa...

Magazynowanie - Przestrzeń magazynowa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1393

Magazynowanie Magazynowanie jest to zespół czynności związanych z: -przyjmowaniem -przemieszczaniem -składowaniem -kompletacją -ewidencją i wydawaniem dóbr materialnych Pod względem funkcjonalno - organizacyjnym przestrzeń magazynową dzielimy na: - strefę przyjęć (rozładunek, kontrola ilościowa i j...

Metody sterowania zapasami w przedsiębiorstwie informacji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1666

Metody sterowania zapasami w przedsiębiorstwie informacji Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu...

Outsourcing - korzyści i problemy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1176

Outsourcing - jest to strategia zarządzania polegająca na zleceniu realizacji głównych funkcji przedsiębiorstwa, nie będących jednak jego funkcjami podstawowymi, wyspecjalizowanym sprawnym usługodawcom. Główne korzyści outsourcingu: -zwolnieni...

Rentowność

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1645

Czynniki wpływające na rentowność klientów: -koszty sprzedaży konkretnych produktów -prowizje -koszty rozmów telefonicznych w sprawie sprzedaży -czas zarządzania kluczowymi klientami -premie handlowe i specjalna zniżka -koszty przetwarzania zamówienia -koszty promocji -opakowania niestandardowe -ko...

Służba zaopatrzenia-zadania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 511
Wyświetleń: 4522

Służbą zaopatrzenia w przedsiębiorstwie nazywa się zespół komórek organizacyjnych, którego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa. Do zadań służby zaopatrzenia należą: Ustalanie ilości i wartości materiałów potrzebnych do wykonywania zadań gospodarczych, Organizowanie dos...

Bullwhip Effect - definicja prowadzącego

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 560

Bullwhip Effect - polega na przenoszeniu wzmocnionych zamian popytu w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw, co doprowadza do nadmiernego wzrostu zapasów w całym łańcuchu dostaw. Zjawisko wiąże się z nieefektywnym przepływem informacji i przypomina grę w „

Bullwhip Effect- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1204

Bullwhip Effect Efekt mikrofonowania w łańcuchu dostaw - największe wahania są w centralnym magazynie fabrycznym. Najmniej turbulentny jest rynek. Przyczyny efektu bykowca - dominujące poglądy: Behawioralne: - indywidualne decyzje - lokalne motywacje (niewłaściwe mierniki cen) Niebehawioralne: -...