Dr inż. Stanisław Strzelczak - strona 6

Optymalizacja jakości obsługi serwisu Help Desk - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

Przykład-Optymalizacja jakości obsługi serwisu Help Desk: Service Level Agreements (SLA) Projektowanie usług Uwzględnianie oczekiwań i potrzeb użytkownika Monitorowanie i optymalizacja procesów reklamacyjnych Zarządzanie użytkownikami - kluczowe zagadnienie w ramach wsparcia Określenie instrukcji...

Pytania 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 525

1. Opisać metody akwizycji i kanały dystrybucji w przypadku produkcji luksusowego sprzętu audio. 2. 3C - czy jest sens stosować tą metodę w przypadku produkcji luksusowego sprzętu audio ? 3. Czy integracja łańcucha dostaw ma sens w przypadku prod...

Pytania 5

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

1. Opisać metody akwizycji i kanały dystrybucji w przypadku produkcji luksusowego sprzętu audio. 2. 3C - czy jest sens stosować tą metodę w przypadku produkcji luksusowego sprzętu audio ? 3. Czy integracja łańcucha dostaw ma sens w przypadku prod...

Regulamin przedmiou

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

REGULAMIN PRZEDMIOTU Zarządzanie logistyczne Kierownik Przedmiotu: Stanisław Strzelczak Wymagana forma uczestnictwa w zajęciach: zgodnie z Regulaminem Studiów w PW. Sposób bieżącej kontroli wyników nauczania: zgodnie z Regulaminem Studiów w PW. Tryb i terminarz zaliczania: zgodnie z Regulaminem S...

Stała dostawa zmienny cykl

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

Stała dostawa zmienny cykl- produkty o nierównomiernym albo niezdeterminowanym popycie, należące do grup A i B (wg analizy ABC). Złożenie zamówienia odbywa się w momencie, gdy poziom zapasu dysponowanego obniży się poniżej pewnego określonego poziomu. Wielkość zamówienia ustalana jest przy pomocy m...

Analiza portfelowa- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 308

Analiza portfelowa: Dostawy niekrytyczne Dostawy „wąskie gardła” - nie możemy więcej zamawiać Dostawy „z pozycji siły” - dostawca ma nad nami przewagę, nie musi się z nami liczyć Dostawy strategiczne - dostawcy, których atrybuty wpływają na osiągnięcie celów strategicznych ...

Jakość logistyczna dostaw - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 294

JAKOŚĆ LOGISTYCZNA DOSTAW 1. Cykle procesów cząstkowych 2. Niezawodność dostaw (t, i, q) 3. Kompletność 4. Uszkodzenia 5. Dokumentacja 6. Identyfikacja 7. Tryb zamawiania 8. Monitoring 9. Tryb rozliczeń 10. Jakość informacji (ex ante, ex post) 11. Dogodność odbioru 12. Zakres obsługi pos...

Kanał administrowany - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 259

Kanał administrowany (administracyjny?) - koordynacja działalności uczestników kanału opiera się na nadrzędności jednego z tych uczestników nad innymi, wynikającej z jego siły ekonomicznej i pozycji na rynku; koordynacja nie wynika z zawartych umów; wszystkie firmy wchodzące w skład takiego kanału p...

Kiedy nie wdrażać Kanban - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 371

Kiedy nie wdrażać Kanban: • Skomplikowana struktura przepływu materiałów • Zbyt niski stopień powtarzalności produkcji • Długie cykle procesów cząstkowych, zwłaszcza dostaw (odległość,

Oczekiwane efekty kształcenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 308

Oczekiwane efekty kształcenia: Celem przedmiotu jest rozwój podstawowych kompetencji w zakresie: analizy, projektowania i rozwoju systemów logistycznych oraz doboru metod sterowania przepływami materiałowymi i zapasami w systemach międz...