Dr inż. Ryszard Kowalski

note /search

Rynek - charakterystyka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 4270

RYNEK Pojęcie „ rynek „ wywodzi się od niemieckiego słowa „ring„ oznaczającego w średniowieczu okrągły plac, na którym dokonywano transakcje handlowe. W rzeczywistości jednak można spotkać wiele odniesień do pojęcia „rynek”. Po pierwsze, jest on określany jako miejsce zawierania i przeprowadzania...

Popytowa strona rynku - Teoria wyboru konsumenta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 966
Wyświetleń: 3185

POPYT Dotychczas analizowaliśmy popyt rynkowy na konkretny towar lub usługę. Jednak musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że popyt rynkowy jest zbiorem zapotrzebowania wszystkich pojedynczych konsumentów. Można więc stwierdzić, że popyt rynkowy na dany towar jest sumą popytów indywidualnych ,czyli su...

Narzędzia analizy rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2289

NARZĘDZIA ANALIZY RYNKU POJĘCIE ELASTYCZNOŚCI Nabywana ilość danego dobra Q d zmienia się pod wpływem wielu czynników wymiernych i niewymiernych, Z tych pierwszych najważniejsze to : cena danego dobra C, ceny dóbr substytucyjnych Cs ,ceny komplementarnych C k oraz dochód pieniężny Y. Zależności z...

Gospodarowanie i rzadkość

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1694

GOSPODAROWANIE - WYBÓR W WARUNKACH RZADKOŚCI Aby rozwikłać istotę problemu ekonomicznego należy zwrócić uwagę na dwa podst a wowe fakty: Istniejące i dostępne społeczeństwu zasoby są zawsze ograniczone w swej wielkości. Ludzkie potrzeby są nieograniczone. Nadmiar potrzeb w stosunku do możliwości ...

Wybór optymalnej metody produkcji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4879

Wybór optymalnej metody produkcji i postęp techniczny w długim okresie czasu 1. Substytucje pracy ludzkiej i kapitału Praca ludzka jest jednym z najważniejszych czynników produkcji. Jej wpływ na efekty produkcyjne jest bardzo duży, często decydujący. Ponad to jest ona specyficznym czynnikiem prod...

Wybór konsumenta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4711

TEORIA RACJONALNEGO WYBORU KONSUMENTA Model decyzji konsumenta opiera się na założeniu, że konsument, przy danym ograniczeniu budżetowym, stara się osiągnąć maksymalny poziom użyteczności. gdzie: p i - cena dobra i ; ( i = 1, 2, ..., n ) ; q i - ilość dobra i ; B - ograniczenie budżetowe (doch...

Współpraca między oferentami

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1519

Współpraca między oferentami Współpraca (czyli inaczej kooperacja) między podmiotami rynkowymi działającym po jednej stronie rynku może odbywać się na różnych płaszczyznach. Po pierwsze możemy mieć do czynienia z kooperacją pionową między przedsiębiorstwami, wówczas gdy współpracują ze sobą przed...

Zmiany otoczenia na zachowanie i zyski oferentów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1365

Wpływ zmian otoczenia na zachowanie i zyski oferenta monopolisty Wielkość optymalnej produkcji, wysokość optymalnej ceny i wysokość maksymalnego możliwego do osiągnięcia zysku monopolisty oferenta zależą od parametrów otoczenia: kosztów produkcj...

Właściciele przedsiębiorstwa, a menedżerowie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1435

Właściciele a menedżerowie Zakładaliśmy dotąd identyczność osoby właściciela przedsiębiorstwa i osoby menedżera, kierującego bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Przy takim ujęciu założenie o maksymalizacji zysku jako celu działalności przedsiębiorstwa ma naturalne uzasadnienie. Ponieważ stopi...

Struktury rynkowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2996

Podstawowe struktury rynkowe Ważnymi elementami wpływającymi na kształt struktury rynkowej są zarówno czynniki demograficzne, geograficzne i kulturowe (np. styl życia, tradycje), jak i czynniki ekonomiczne, technologiczne, ustrojowe i polityczne. Stąd struktura rynkowa może być opisana różnymi ka...