Dr inż. Robert Pietrzykowski - strona 2

Ekonometria - test (grupa A)

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1407

Grupa A Dany jest model ekonometryczny postaci z = k1 3 + 2*k2 + E, gdzie E jest składnikiem losowym. Które stwierdzenia są prawdziwe Model nie wyjaśnia zmienności k1 i k2, które są zmiennymi niezależnymi Model nie wyjaśnia zmienności z, która jest zmienną niezależną Model wyjaśnia zmienność k1 i ...

Wartości krytyczne rozkładu serii

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

Wartości krytyczne rozkładu serii α =0,05 α =0,025 n 1 n 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n 1 n 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 2 3 3 4 2 4 5 2 2 3 5 2 2 6 2 3 3 3 6 2 2 3 3 7 2 3 3 4 4 7 2 2 3 3 3 8 2 2 3 3 4 4 5 8 2 3 3 3 4 4 9 2 2 3 4 4 5 5 6 9 2 3 3 4 4 5 ...

Wartości krytyczne rozkładu serii

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Wartości krytyczne rozkładu serii α =0,05 test lewostronny α =0,025 n 1 n 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 n 1 n 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 2 3 3 4 2 4 5 2 2 3 5 2 2 6 2 3 3 3 6 2 2 3 3 7 2 3 3 4 4 7 2 2 3 3 3 8 2 2 3 3 4 4 5 8 2 3 3 3 4 4 9 2 2 3 4 4 5 ...

Testowanie hipotez statystycznych

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1036

TESTOWANIE HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH Populacją jest zbiór wszystkich pomiarów, którymi zainteresowany jest badacz. Populacją jest zbiór wszystkich przedstawicieli posiadających pewną cechę. Wyniki pomiarów są realizacjami zmiennej losowej. Próba jest podzbiorem wyników pomiarów wybranych z populacj...

Wartości krytyczne dla testu liczby serii - test lewostronny

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1547

Wartości krytyczne dla testu liczby serii (test lewostronny)        025 , 0 2 = γ   05 , 0 2 = γ   n1  n2   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15   16  17  18  19  20  2                                      ...

Ekonometria - wzory - Metoda momentów

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

WZORY EKONOMETRIA Metody doboru zmiennych Metoda momentów Regresja prosta Źródło zmienności Liczba stopni swobody Suma kwadratów Średnie kwadraty Iloraz F Istotność F Regresja 1 SSR F emp = P(F 1,n-2 ≥ F emp ) Błąd n -2 SSE Razem n -1 S YY H 0 : β 0 = β 1 =0 Hipotezę H 0 odrzucamy: F ­ ...

Zadanie programowania liniowego

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

ZADANIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO Postać klasyczna ZPL max c T ⋅ x (4) przy ograniczeniach A ⋅ x ≤ b gdzie: jest wektorem zmiennych decyzyjnych x≥0 jest wektorem współczynników funkcji celu jest wektorem wyrazów wolnych ograniczeń jest macierzą współczynników ograniczeń • Ograniczenia równości...

Zmienne losowe

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

ZMIENNE LOSOWE Zmienna losowa (ZL) X (ω) jest funkcją przekształcającą przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω w zbiór liczb rzeczywistych R 1 tzn. X : Ω → R 1 . R...

Zadanie optymalizacji bez ograniczeń

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

ZADANIE OPTYMALIZACJI Z OGRANICZENIAMI Zadanie optymalizacji z ograniczeniami można zapisać następująco: max f( x ) (1) x ∈Z R = {X: g i ( x ) ≥ 0, i=1,...,m} gdzie: g i : R n → R 1 , dla i=1,...,m - funkcje ograniczeń. Warunki konieczne istnienia rozwiązania zadania optymalizacji z ograniczen...

Cel ekonometrii

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

CEL EKONOMETRII Christ jako cel ekonometrii podaje „formułowanie ilościowych stwierdzeń ekonomicznych, które albo wyjaśniają już zaobserwowane zachowanie zmiennych, albo przewidują (czyli prognozują) zachowanie, którego jeszcze nie zaobserwowa...