Dr inż. Robert Pietrzykowski - strona 3

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Modele symptomatyczne

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

KLASYFIKACJA MODELI EKONOMETRYCZNYCH Klasyfikacja ze względu na walory poznawcze: • modele przyczynowo-skutkowe • modele symptomatyczne • modele autoregresyjne • modele tendencji rozwojowej Klasyfikacja ze względu na postać analityczną modelu: • modele liniowe • modele nieliniowe • modele nielini...

Zadanie optymalizacji

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

ZADANIE OPTYMALIZACJI Optymalizacja jest to postępowanie, polegające na wyborze elementu z danego zbioru w oparciu o relacje, ustalające pewien porządek w tym zbiorze • Zbiór rozwiązań dopuszczalnych • Zmienne decyzyjne • Wskaźnik jakości lub funkcją celu - dla rozwiązania przyjmuje wartość maksym...

Etapy budowy modelu ekonometrycznego

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455

ETAPY BUDOWY MODELU EKONOMETRYCZNEGO • ustalenie celów tworzenia modelu • specyfikacja modelu ekonometrycznego • identyfikacja zmiennych wykorzystanych w badaniu i zebranie danych • identyfikacja postaci modelu • estymacja parametrów struktur...

Ekonometria - test - Metoda najmniejszych kwadratów

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2121

Grupa B Które stwierdzenia dotyczące metody najmniejszych kwadratów są prawdziwe? Dla liniowego modelu ekonometrycznego minimalizowana suma kwadratów błędów jest wielomianem drugiego stopnia Warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji wielu zmiennych (która jest sumą kwadratów błędów) pozwala wyz...

Ekonometria - test - optymalizacja

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

Odpowiedzi TEST 1 GR A Pytanie D i A Przy założeniu ,że jest to zadanie optymalizacyjne na maksimum to odpowiedzią prawidłową jest B A, D B, D- ale niepełna odp. bo potrzebne są też współczynniki korelacji zmiennych objaśniających ...

Regresja nieliniowa

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

REGRESJA NIELINIOWA NIELINIOWE MODELE REGRESJI SPROWADZALNE DO P O STACI LINIOWEJ Regresja nieliniowa: y i = f ( x i , β ) + ε Wiele typów modeli nieliniowych może być przekształconych do postaci liniowej, poprzez zastosowanie odpowiedniej transformacji zmiennych. Model wielomianowy dla zmiennych ...

Ekonometria - wzory - Metody doboru zmiennych

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

EKONOMETRIA - WZORY Metody doboru zmiennych Metoda momentów Regresja prosta , MNK Źródło zmienności Suma kwadratów Liczba stopni swobody Średnie kwadraty Iloraz F Istotność F Regresja SSR 1 F emp = P(F 1,n-2 ≥ F emp ) Błąd SSE n -2 Razem S YY n -1 H 0 : β 0 = β 1 =0 Hipotezę H 0 odrzuca...

Ekonometria - wzory - Regresja prosta

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

WZORY EKONOMETRIA Metody doboru zmiennych Metoda momentów Regresja prosta Źródło zmienności Suma kwadratów Liczba stopni swobody Średnie kwadraty Iloraz F Istotność F Regresja SSR 1 F emp = P(F 1,n-2 ≥ F emp ) Błąd SSE n -2 Razem S YY n -1 Parametr Współczynnik Błąd standardowy t Stat...

Ekonometria - zadania

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

Przykład 1. Zaplanować tygodniową produkcję zakładu aby osiągnąć największy zysk. Zakład może wytwarzać dwa produkty P1 i P2. Wielkość produkcji jest limitowana zasobami trzech środków produkcji S1, S2 i S3 wynoszącymi odpowiednio: 14, 8 i 16 jednostek (jd). Na produkt P1 zużywa się 2 jd. S1, 1 jd...

Ściśle nieliniowe modele regresyjne

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

ŚCIŚLE NIELINIOWE MODELE REGRESYJNE Regresyjny model ściśle nieliniowy y i = f ( x i , β ) + ε Nie można znaleźć formuły na transformację zmiennych. Parametry szacowane są na podstawie n elementowej próby losowej, w postaci odpowiadających sobie par wartości x ji , y i , dla i=1,..., n . Oszacow...