Dr inż. Marek Orłowski - strona 2

Pojęcie zmiany rozwojowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Marek Orłowski
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1316

2. Poj ę cie zmiany rozwojowej Rozwój - to proces, który polega na dokonywaniu się określonych zmian w organizmie, zmiany te dokonują się w ciągu całego życia jednostki; Arystoteles: celowy proces od form niższych do wyższych; Spencer: narastające, zróżnicowanie z jednoczesną integracją; Zmiana r...

Oczyszczanie wody - cz. 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Orłowski
 • Gospodarka ściekowa - oczyszczanie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1925

Specjalne procesy oczyszczania wody i ścieków WODA występuje w całej biosferze, jest niezbędna dla ludzi, wykorzystywana w celach przemysłowych, rolniczych, rekreacyjnych, jako środowisko reakcji biochemicznych, niezbędna do życia.3/4 globu ziemskiego to morza i oceany. Objętość hydrosfery to 2*10...

Kanalizacja - cz. 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Orłowski
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2968

TECHNOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW WYKŁAD 1 1. Charakterystyka ścieków Ścieki - to wody wodociągowe bądź opadowe, które zanieczyszczone są w skutek działalności człowieka (substancjami stałymi, ciekłymi). Do ścieków zaliczmy również podgrzane wody chłodnicze, wody kopalniane. Rozróżniamy 3 rodzaje ścieków...

Fonetyka, semantyka, syntaktyka, pragmatyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Marek Orłowski
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1372

Poziomy j ę zyka (fonetyka, semantyka, syntaktyka, pragmatyka) Język: wszelkie formy komunikowania się(pismo, mowa, mimika, gesty, sztuka…); Mowa: forma językowa, w której dla przekazania znaczeń używa się artykułowanych dźwięków lub słów; POZIOMY JĘZYKA:

Poziomy uspołecznienia i rozwój zachowań społecznych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Marek Orłowski
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Poziomy uspołecznienia (człowiek towarzyski, uspołeczniony, niespołeczny) człowiek towarzyski - uspołeczniony, pragnący obecności innych; człowiek uspołeczniony - zgodny z 1-3; człowiek niespołeczny - niezgodny z 1-3 (dziecko); człowiek aspołeczny - niespołeczny, ignorujący oczekiwania grupy, w...

Rozwój lateralizacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Marek Orłowski
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

Rozwój lateralizacji Lateralizacja to inaczej stronność ciała , a więc większa sprawność jednej strony ciała od drugiej, która nie ogranicza się wyłącznie do pracy rąk, choć najwyraźniej zaznacza się właśnie w czynnościach manualnych. Występuje ona również w przypadku nóg oraz parzystych narządów z...

Rozwój społeczny i omówienie postaw.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Marek Orłowski
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Rozwój społeczny - elementy Nabywanie umiejętności zachowania się zgodnego ze społecznymi oczekiwaniami. uczenie się zachowań społecznie aprobowanych; pełnienie ról społecznie aprobowanych; rozwój prospołecznych postaw; POSTAWY: KONFORMIZM: ...

Cechy i funkcje nauki.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Marek Orłowski
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 2674

1. Cechy i funkcje nauki NAUKA: system należycie uzasadnionych twierdzeń i hipotez, zawierających możliwie obiektywną wiedzę o zjawiskach i prawidłowościach danej dziedziny rzeczywistości; PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA: dział psychologii, zajmujący się procesami, prawidłowościami i kierunkami rozwoju ludzk...

Normy rozwoju motorycznego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Marek Orłowski
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Normy rozwoju motorycznego (poruszanie si ę , chwyt, samoobsługa) Etapy rozwoju lokomocji a) przewracanie się z boku na bok. b) przewracanie się z pleców na brzuszek i na odwrót ( 6 m-c) c) pełzanie - wykorzystanie siły rąk, nogi odgrywają rol...

Teoria rozwoju moralnego Kohlberga

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Marek Orłowski
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 3514

Teoria rozwoju moralnego Kohlberga Stworzył koncepcję rozwoju moralnego opartą na przekonaniu, że doskonalenie rozumowania moralnego zależy od postępów rozumowania logicznego. Rozwój logiczny jest warunkiem koniecznym rozwoju moralnego, choć nie jest