Dr inż. Marek Buda - strona 2

Najważniejsze podsystemy jakie należy uwzględnić w tunelach drogowych...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Wymień najważniejsze podsystemy jakie należy uwzględnić w tunelach drogowych: Oświetlenie (stałe, awaryjne, zasilanie) Łączność i informacja (telefon alarmowy, łączność radiowa, megafony, CCTV, punkty alarmowe, znaki zmiennej treści) Zarządzanie ruchem (pomiar prędkości pojazdów, urządzenie zamkn...

Zadanie koordynacji w sterowaniu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Zadanie koordynacji: Należy tak przesunąć określone punktu sygnalizacji aby dwa pojazdy startujące w pewnym odstępie czasu ∆t1 z pierwszego skrzyżowania ciągu i z założoną prędkością średnią , mogły dotrzeć do ostatniego skrzyżowania, bez zatrzymania się na sygnale czerwonym. Jednocześnie inna par...

Zadanie koordynacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Zadanie koordynacji- należy tak wzajemnie przesunąć określone punkty programów sygnalizacji (tymi punktami mogą być współrzędne początków sygnałów zezwalających lub środki sygnałów zabraniających) aby dwa pojazdy, które wystartują w pewnym odstępie czasu z pierwszego skrzyżowania ciągu z założoną wc...

Zasady lokalizacji detektorów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

Zasady lokalizacji detektorów -sterowanie powinno zapewniać obsługę pojazdów wykrytych przez detektor -zainstalowane czujniki określają obszar pomiaru zgłoszeń pojazdów -od lokalizacji czujnika zależą niektóre parametry sterowania akomodacyjnego(np. min. przedłużenie jednostkowe) -pętle należy z...

Aster - algorytm programowania tego sterownika

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1778

Aster - algorytm programowania tego sterownika W naszym ćwiczeniu wykonaliśmy projekt sygnalizacji świetlnej zawierający 6 grup sygnałowych i składający się z 3 faz ruchu. Ćwiczenie składało się z dwóch części w pierwszej części gener...

Bloki funkcjonalne sterownika lokalnego SSU

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Bloki(BL.)funkcjonalne sterownika lokalnego SSU BL. Zasilania- z napięcia sieciowego wytwarza napięcie stałe. BL. Licznika- dzieli częstotliwość wejściową zasilacza, na częstotliwości 1Hz i 2Hz BL. Programatora- programuje momenty rozp...

Klasy błędów w sterowniku mikroprocesowym - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Jakie klasy błędów mogą być wyróżnione w sterowniku mikroproc. i jakie reakcje sterownika należy przewidzieć (zaprogramować) dla poszczególnych klas błędów. Kategoria błędów: 1. Niegroźne (brak sygn.ziel.dla pieszych) Dosyć groźne (brak któregoś sygn. czerw.) Fatalne(kolizja zielonych, sygn sprz...

Zadania sterownika lokalnego - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Jakie zadania powinien realizować sterownik lokalny Zadanie sterowania bezpośredniego - polega na wyświetlaniu odpowiedniego sygnału o odpowiedniej sekwencji, na wyświetlaniu prędkości na odcinkach między skrzyżowaniami, sterowanie znakami o zmiennej treści. Zadanie realizacji programu sygnalizacy...

Efekt fantomowy - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

Na czym polega efekt fantomowy w układzie optycznym sygnalizatora drogowego i jakie istnieją sposoby jego eliminowania . Efekt fantomowy - zakłócenie podawanego przez komorę sygnału spowodowane zew .

Struktury funkcjonalne systemów sterowania ruchem drogowym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Podaj i scharakteryzuj typowe struktury funkcjonalne systemów sterowania ruchem drogowym, w których uwzględnia się poziom wyboru parametrów sterowania. Struktura funkcjonalna systemu jest rozumiana jako całokształt zadań realizowanych przez system oraz powiązania między tymi zadaniami. Przy danej st...