Dr inż. Marek Buda - strona 3

Charakterystyka rozkładu światłości

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Podaj i uzasadnij charakterystykę rozkładu światłości dla komory sygnalizatora Wymagana liczba barw w dowolnym sygnalizatorze powinna być możliwie najmniejsza .Należy unikać w sygnalizatorach barw które stanowią zmieszanie kolorów z trójkąta bar...

Wymagania konstrukcji obudowy sterowników

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Podaj istniejące wymagania dotyczące konstrukcji obudowy sterowników Obudowa sterownika zanim zostanie dopuszczona do produkcji i montażu poddawana jest licznym próbom: -Badanie odporności na zmiany temperatury wilgoć i nasłonecznienie (badania wykonywane jest w komorze klimatycznej). -Badanie na ...

Środki oznakowania pionowego - wymagania użytkowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Podaj wymagania użytkowe jakim powinny odpowiadać środki oznakowania pionowego. Przyciąganie uwagi kierowców Dobra czytelność znaku i rozpoznawalność Dobra widoczność w nocy oraz w warunkach ograniczonej widoczności Aby w/w wymagania były spełnione : właściwa forma znaku (wymiar znaku), są 4 kat...

Grubowarstwowe oznakowania poziome

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

SCHARAKTERYZUJ ŚRODKI GRUBOWARSTWOWEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO. masy plastyczne: a)jednoskładnikowe układane na gorąco 180-200 C (termoplastik) , b) kaltplastik na zimno taśmy profilowane w swojej strukturze zawierają elementy zwiększające ich porowatość (z jednej strony powierzchnia profilowana z d...

Struktura sprzętowa sterowania ruchem - charakterystyka

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Scharakteryzuj typową strukturę sprzętową sys. sterowania ruchem Warstwy systemu : warstwa lokalna -funkcja sterujaca na poziomie jednego skrzyżowania muszą być ograniczenia które nakłada warstwa nadrzędna : dł cyklu , offset .Wyposażenie : sterowniki lokalne sygnalizatory i detektory warstwa nadr...

SU6 - parametry słownika

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

SU5 - jakie parametry wprowadzamy do sterownika 1. Dane o sterowniku: Podczas edycji bufora podawaliśmy następujące dane o sterowniku: - liczba wykorzystanych modułów sterujących - 2 - czas wyświetlania sygnału żółtego po uruchomieniu sterownika - 4 - czas wyświetlania sygnałów wstępnych przed w...

Synchronizacja sterowników na ciągu komunikacyjnym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

W jaki sposób mogą być synchronizowane sterowniki realizujące koordynację sygnalizacji na ciągu komunikacyjnym Mogą być wykorzystane dwie metody: met. programów pośrednich (lata'70); met. zgrywania offsetów. Ustalamy skrzyżowanie wiodące, będzie miało wspólną podstawę czasu w stosunku do sterowni...

Układ optyczny - cechy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Wymiń parametry charakteryzujące cechy (wymagania) fotometryczne układu optycznego komory sygnalizatora drogowego. Liczba barw stosowana w dowolnym sygnalizatorze powinna być możliwie najmniejsza. Należy unikać w sygnalizacji barw które sta...

Ośrodki oznakowania pionowego - rodzaje

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Wymień znane tobie środki oznakowania pionowego : Koncesjonowane -metalowy podkład ,farby pigmentowe(aluminiowe są 2 razy droższe od ocynkowanych ) Odblaskowe -wykorzystujemy odbicia : a) zwierciadlane b) rozproszone c) odblaskowe to wykorzystujemy Stosujemy kilka rodzajów folii na podkładzie alum...

Zalety sterowników mikroprocesorowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

zalety sterowników mikroprocesorowych Program do sterownika, nie jest bardzo skomplikowany jednak wymaga szczególnej uwagi i dużej dokładności podczas wpisywania danych - zwłaszcza kodowania kolorowego programu sygnalizacji, czy ustawianiu grup wzajemnie konfliktowych. Nasz program realizowany był d...