Dr inż. Jan Wacławski - strona 2

Wartości niematerialne i prawne w ujęciu księgowym

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jan Wacławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Wartości niematerialne i prawne w ujęciu księgowym: 1)są to: nabyte prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, okres ekonomiczny użyteczności 1rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki 2)obejmuje: a) koszty zakończonych praw rozwojowych b)wartość firmy c)inne wnip d)za...

Zadania i odpowiadające im podstawowe struktury rachunku sprawozdawcze...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jan Wacławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

zadania i odpowiadające im podstawowe struktury rachunku sprawozdawczego kosztów Określenie jakie koszty i w jakiej wysokości zostały poniesione w okresie objętym sprawozdaniem. Odpowiedź daje układ rodzajowy kosztów - struktura rodzajowa kosztów. Rachunek kosztów według rodzaju: Pozwala na przepro...

Zalety i wady rachunku kosztów zmiennych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jan Wacławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190

Zalety i wady rachunku kosztów zmiennych. ZALETY: likwidacja niedostatków tradycyjnego rachunku kosztów pełnych poprzez tworzenie pełnych inf. O kształtowaniu się relacji :koszty-produkcja-wyniki w warunkach niepełnego wykorzystania zdolności kosztów zmiennych. kalkulacja jedn kosztu wyrobu ulega...

Zalety i wady tradycyjnego rachunku kosztów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jan Wacławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

Zalety i wady tradycyjnego rachunku kosztów. ZALETY: rachunek ten jest dostosowany do wymogów sprawdzalności finansowej i długookresowych problemów decyzyjnych, rachunek ten nie umniejsza znaczenia kosztów stałych, w rach. kosztów zm. bowiem ignoruje się fakt, iż w długim okresie również koszty st...

Rachunkowość - Ewidencja operacji gospodarczych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jan Wacławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Rachunkowość-zakres prac realizowanych na bieżąco, zawierających ewidencję operacji gospodarczych (zdarzeń), które powodują zmianę. Przetwarzanie informacji następuje na koniec roku, aby można było sporządzić sprawozdanie. Okresowa prezentacja informacji: 1)bieżąca ewidencja wszystkich zdarzeń, 2)p...