Zalety i wady rachunku kosztów zmiennych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zalety i wady rachunku kosztów zmiennych - strona 1

Fragment notatki:

Zalety i wady rachunku kosztów zmiennych.
ZALETY:
likwidacja niedostatków tradycyjnego rachunku kosztów pełnych poprzez tworzenie pełnych inf. O kształtowaniu się relacji :koszty-produkcja-wyniki w warunkach niepełnego wykorzystania zdolności kosztów zmiennych.
kalkulacja jedn kosztu wyrobu ulega znacznemu uproszczeniu(dot. Tylko kosztów zmiennych) dostarcza istotnych informacji do zarządzania przedsiębiorstwa w krótkim okresie. Szczególnie istotne znaczenie tego kryterium dotyczy przedsiębiorstw o szerokim asortymencie produkcji dla których kalkulowanie jednostkowych zysków na pdst kalkulowanych pełnych kosztów jednostkowych jest nieopłacalne lub wręcz niemożliwe.
rachunek nie umożliwia ”sprzedaży” kosztów stałych do magazynów w przyp tworzenia się rezerw wyrobów rachunek kosztów zmiennych aktywizuje funkcję sprzedaży przedsiębiorstwa poprzez sposób liczenia wyniku finansowego .Osiągniecie zysku jest możliwe bowiem tylko wtedy gdy sprzedaż osiągnie takie rozmiary ze sprzedaż osiągnie takie rozmiary ze uzyskany z niej przychód będzie przewyższał sumę kosztów zmiennych i całości kosztów stałych okresów.
stanowi źródło inf. Dla optymalizacji decyzji produkcyjnej w warunkach niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz kontroli gospodarczości opartych na rach ekonomicznym.7)umożliwia przeprowadzenie analizy progu rentowności opartej na wykorzystaniu relacji: koszty-produkcja-wyniki.
WADY:
• możliwość wystąpienia praktycznych trudności z podziałem kosztów na koszty stałe i koszty zmienne; •  skracania horyzontu czasowego w podejmowaniu decyzji, co może mieć niekorzystny wpływ na decyzje długookresowe, które są podejmowane na podstawie kosztów pełnych; •  skupianie uwagi na marży brutto, co może być przyczyną nienależytego dowartościowania rangi kosztów stałych, które w wielu przedsiębiorstwach mają tendencje wzrostu; •  odchodzenie od zasady przeciwstawiania przychodom kosztów uzyskania przychodów, wymaganej w rachunkowości finansowej i sprawozdaniach finansowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz