Zadania i odpowiadające im podstawowe struktury rachunku sprawozdawczego kosztów

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania i odpowiadające im podstawowe struktury rachunku sprawozdawczego kosztów - strona 1

Fragment notatki:

zadania i odpowiadające im podstawowe struktury rachunku sprawozdawczego kosztów Określenie jakie koszty i w jakiej wysokości zostały poniesione w okresie objętym sprawozdaniem. Odpowiedź daje układ rodzajowy kosztów - struktura rodzajowa kosztów. Rachunek kosztów według rodzaju:
Pozwala na przeprowadzenie porównania strumienia kosztów i strumienia przychodów w danym okresie oraz sporządzenia rachunku wyników w oparciu o całkowite koszty okresu. Struktura kosztów tworzona jest przez rachunek kosztów rodzajowych. Obejmuje regulacje prawne rachunkowości i jest ona strukturą powszechnie stosowaną w podmiotach gospodarczych - wariant porównawczy rachunku zysków i strat. W strukturze rodzajowej kosztów wyróżnia się następujące pozycję kosztów działalności operacyjnej: - amortyzacja; - zużycie materiałów i energii, - usługi obce; - podatki i opłaty; - wynagrodzenia; - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia; - pozostałe koszty rodzajowe. - Powiązanie kosztów z określonym procesem i jego efektem (przyporządkowanie do produkcji, zaopatrzenia) i z komórkami produkcyjnymi, w których powstały, a zatem określenie jakie koszty i w jakiej wysokości zostały poniesione w każdej jednostce organizacyjnej. Układ stanowiskowy grupuje według podmiotów i stanowisk. Jest to struktura podmiotowa kosztów. - Ustalenie kosztów przypadających na jednostki wyrobów gotowych i niezakończonych. Jest to układ kalkulacyjny - struktura przedmiotowa kosztów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz