Dr inż. Jakub Palarski - strona 3

Systemy barier izolujących podziemne składowiska odpadów - omówienie...

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jakub Palarski
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

Politechnika Wrocławska Wrocław dn. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Referat z przedmiotu: PODZIEMNE MAGAZYNY I SKŁADOWISKA [17] Systemy barier izolujących podziemne składowiska odpadów- bariery naturalne Wykonali: 1. Wstęp: Składowanie

System barier izolujących podziemne składowiska odpadów - omówienie...

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jakub Palarski
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Politechnika Wrocławska Wrocław Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii REFERAT Temat: System barier izolujących podziemne składowiska odpadów. Celem zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem składowiska na otoczenie jego lokalizacji stosować należy szereg barier zabezpieczających. Indek...

Składowanie odpadów radioaktywnych w podziemnych wyrobiskach górniczyc...

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jakub Palarski
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII GÓRNICTWA I GEOLOGII PODZIEMNE MAGAZYNY I SKŁADOWISKA Definicja odpadów promieniotwórczych. Odpady promieniotwórcze (radioaktywne) są to wszelkiego rodzaju przedmioty, materiały o różnych stanach skupienia, substancje organiczne i nieorganiczne, nien...

Charakterystyka naturalnych zagrożeń występujących podczas eksploatacj...

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jakub Palarski
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1099

Politechnika Wrocławska Wrocław, . Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii ZALICZENIE Z PRZEDMIOTU: PODZIEMNE MAGAZYNY I SKŁADOWISKA I. Charakterystyka naturalnych zagrożeń występujących podczas eksploatacji w podziemnych kopalniach rud cynku i ołowiu. II. Charakterystyka naturalnych zagroże...

Odpady z górnictwa rud miedzi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jakub Palarski
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1540

Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Specjalność: Geoinżynieria Charakterystyka odpadów z górnictwa rud miedzi powstających w trakcie eksploatacji złoża oraz procesów przeróbczych Wykonały: Rudy miedzi stanowią okruszcowane łupki miedzionośne, którym towarzyszą pia...

Odpady z górnictwa złóż soli-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jakub Palarski
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Specjalność: Geoinżynieria Charakterystyka odpadów z górnictwa złóż soli powstających w trakcie eksploatacji złoża oraz procesów przeróbczych Wykonały: Wyróżniamy następujące skały solne: Sól kamienna - halit z warstwowymi lub w...

Projekt instalacji do wykorzystania odpadów w technologi podsadzania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jakub Palarski
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

Politechnika Wrocławska Wrocław, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Projekt instalacji do wykorzystania odpadów w technologii podsadzania Sprawdzający: Wykonała: Założenia projektowe: Istniejący układ wyrobisk górniczych scharakteryzowany jest następującymi wielkościami: Długość wyrob...