Dr inż. Dariusz Fuksa - strona 3

Kalkulacja doliczeniowa - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 896

KALKULACJA DOLICZENIOWA Stosowana dla obliczenia jednostkowych kosztów wyrobów w przedsiębiorstwach o produkcji jednostkowej lub seryjnej, gdy wyroby te odznaczają się znaczną odmiennością. Podstawą tej kalkulacji jest grupowanie kosztów na bezpośrednie i pośrednie. Następnie koszty pośrednie o...

Kalkulacja podziałowa odjemna - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

KALKULACJA PODZIAŁOWA ODJEMNA Ma zastosowanie przy ustalaniu kosztów wytworzenia produktów otrzymywanych w wyniku produkcji oprócz określonego produktu otrzymuje się z danego surowca inne produkty, z reguły odpadowe nadające się jednak do dalszego wykorzystania. PRZYKŁAD 4 W ciągu miesiąca prz...

Kalkulacja podziałowa prosta - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA Stosowana e jednostkach gospodarczych wytwarzających masowo jednorodny produkt przy zastosowaniu prostych procesów technologicznych. W przypadku kalkulacji podziałowej prostej jednostkowy koszt wytworzenia produktów powstaje w wyniku podzielenia sumy kosztów poniesi...

Kalkulacja podziałowa współczynnikowa - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

KALKULACJA PODZIAŁOWA WSPÓŁCZYNNIKOWA Stosowana w jednostkach gospodarczych o produkcji masowej, wieloasortymentowej. Produkcja ta jednak wymaga takich samych lub podobnych surowców oraz podobnych urządzeń produkcyjnych i takich s...

Klasyfikacja kosztów - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 567

KLASYFIKACJA KOSZTÓW I wg rodzaju kosztów  Amortyzacja  Zużycie materiałów i energii  Usługi obce  Podatki i opłaty  Wynagrodzenia  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  Pozostałe koszty rodzajowe II wg rodzaju działalności  Koszty działalności produkcyjnej (wytwórcz...

Podstawowe kryteria i rodzaje podziału kosztów

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1484

Koszty zmienne- zmienny proporcjonalny- zmienny progresywny- zmienny degresywny- koszt jednostkowy zmiennyVIII. Wg istotności przy podejmowaniu decyzji:Koszty istotne (decyzyjne)Koszty nieistotne ( niedecyzyjne)

Rachunek kosztów - podstawowe pojęcia

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 287
Wyświetleń: 714

Kwestie rozważane przez przedsiębiorców  Podjąć czy nie daną działalność?  Kiedy rozpocząć działalność?  Jaka będzie efektywność zamierzonych działań?  Jaki będzie okres zwrotu poniesionych kosztów? Punkt wyjścia myślenia ekonomicznego stanowią koszty, ponieważ każde działanie podmiotu...

Próg rentowności - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

Próg rentowności i jego rodzaje jako odzwierciedlenie wykorzystania decyzyjnego rachunku kosztów. Próg rentowności to wielkość produkcji i sprzedaży, przy której realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami. W punkcie zrównania przychodów z kosztami przedsiębiorstwo ...

Rachunek kosztów normalnych - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1582

RACHUNEK KOSZTÓW NORMALNYCH Rachunek kosztów normalnych był pierwszym systemem rachunku kosztów zawierającym oprócz kosztów czynników produkcji także wzorce kosztów. Wzorce kosztów są niczym innym jak przeciętnymi wielkościami kosztów zarejestrowanych w poprzednich okresach. Poprzez odniesienie...

Rachunek kosztów pełnych - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 917

RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH  Wykształcił się jako pierwszy  Przystosowany do wymogów sprawozdawczości zewnętrznej  Przydatny w podejmowaniu decyzji w dłuższym okresie  Większa przydatność przy ustalaniu ceny jednostkowej wyrobu koszty koszty wytworzenia (produkcyjne) bezpośrednie kos...