Dr inż. Dariusz Fuksa - strona 4

Rachunek kosztów postulowanych - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

RACHUNEK KOSZTÓW POSTULOWANYCH A PRIORI Charakterystyczną cechą rachunku kosztów postulowanych jest to, że koszty dla okresu przyszłego są ustalane niezależnie od kosztów poniesionych w przeszłości. Koszty postulowane rozbijają koszty rzeczywiste na standardowe koszty wytworzenia (przeciętne, z...

Rachunek kosztów rzeczywistych - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

RACHUNEK KOSZTÓW RZECZYWISTYCH EX POST W rachunku kosztów rzeczywistych są ujmowane tylko koszty faktycznie poniesione w przedsiębiorstwie w danym okresie. Jest to rachunek o charakterze ex post. Jest to rachunek oparty na tradycyjnym rozumieniu kosztów produkcji, gdzie koszty stanowią iloczyn ...

Rachunek kosztów zmiennych - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH  Stosowany dla potrzeb rachunkowości wewnętrznej  Nie spełnia wymogów sprawozdawczości zewnętrznej  Przydatny do podejmowania decyzji w krótkim okresie koszty koszty wytworzenia koszty bezpośrednie PRODUKCJA zapas produktów koszty nieprodukcyjne koszty...

Rachunek kosztów działań - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

Rachunek kosztów działań jako narzędzie eliminujące wady systemów tradycyjnych – istota, warunki zastosowania. Rachunek kosztów działań ABC ( activity based costing) rozwinął się w krajach anglojęzycznych jako reakcja na uprosz...

Rachunkowość - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Zadaniem rachunkowości przedsiębiorstwa jest nadzór oraz ilościowa i wartościowa ewidencja wszystkich operacji zakupu, produkcji, zbytu oraz finansowania. Odpowiednio do wykonywanych czynności – rachunkowość można podzielić na:  Rachun...

Rodzaje centrów odpowiedzialności - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

Rodzaje centrów odpowiedzialności traktowanych jako centra budżetowe w przedsiębiorstwie. Wyróżnia się 4 podstawowe centra odpowiedzialności:  Centrum kosztów – składa się z kilku elementarnych miejsc powstawania kosztów. Te...

Rodzajowy układ kosztów - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

RODZAJOWY UKŁAD KOSZTÓW Grupowanie kosztów wg rodzajów poniesionych nakładów i w odniesieniu do całokształtu dział. przeds. charakteryzuje się tym, że poszczególne pozycje tego układu mają charaker kosztów prostych. Zalety: 1. Pozwala ustalić wg rodzaju całość nakładów poniesionych na działaln...

Różnice pomiędzy rachunkiem kosztów zmiennych i stałych - omówienie...

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 665

Różnice pomiędzy rachunkiem kosztów zmiennych i stałych. Rachunek kosztów stałych Rachunek kosztów zmiennych  Wykształcił się jako pierwszy  Przystosowany do wymogów rachunkowości wewnętrznej, nie sprawozdawczości zewnętrznej spełnia wymogów sprawozdawczości Przydatny w podejmowaniu dec...

Krótko i długookresowe cele funkcjonowania przedsiębiorstwa - omówieni...

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

Krótko i długookresowe cele funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obecnie przedmiotem zainteresowanie przedsiębiorstwa jest oprócz zysku także wartość firmy oraz zdolność do zwiększania wartości tej firmy; zysk jako taki staje się środkiem do realizacji celu a nie samym celem funkcjonowania przedsięb...

Systemy rachunku kosztów - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW DWA RODZAJE: - systemy zorientowane na pomiar celu procesów zarządzania w krótkim czasie (zajmujące się zyskiem zwane tradycyjnymi) - systemy zorientowane na wspieranie procesów w celu zachowania konkurencyjności w długim okresie i wzrostu wartości firmy (zajmujące się...