Dr inż. Bogusława Bek-Gaik

note /search

Controlling - istota i cel

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • Controlling
Pobrań: 3710
Wyświetleń: 6041

Controling - Wykłady z Panią Bek - Gaik. Controlling - istota i cel Controlling - proces sterowania zorientowany na wynik przedsiębiorstwa, realizowany przez planowanie, kontrolę i sprawozdawczość. Zadaniem controllingu jest zapewnienie dłu...

Pytania na egzamin - sprawozdawczość finansowa

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 2352
Wyświetleń: 10493

Prowadził je dr inż. Bogusława Bek-Gaik. Notatka zawiera 17 stron. ...Celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie informacji o pozycji finansowej przedsiębiorstwa, jego dokonaniach i zmianach w pozycji finansowej, które są przydatne dla odbiorców przy podejmowanie decyzji ekonomicznych. Obow...

Budzetowanie kosztów

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 5138

Budżetowanie  kosztów  dr Bogusława Bek-Gaik  Budżetowanie (planowanie)  kosztów   Budżetowanie  - zorganizowany sposób prowadzenia działalności  składającej się na określone zadania i etapy budowy budżetu.   Przebieg procedury budżetowania:  1. Ilość etapów w procesie budżetowania.  2. Zakres ...

Sprawodzania finansowe firmy

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2436

Projekt przedstawia: dane fikcyjnej firmy, opis firmy, obroty, dzienna sprzedaż, bilans otwarcia, aktywa, pasywa, oraz operacje gospodarcze jakie mogą zachodzić w formie o czasie okresu rozliczeniowego. Projekt zawiera podstawowe sprawozdania finansowe jak rachunek zysków i strat, cash f...

Analiza zadłużenia "BIOTON"

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3003

Przedmioty wykładany na Akademii Górniczo-Hutniczej przez dr inż. Bogusławę Bek-Gaik. Tematem przewodnim jest analiza zadłużenia "Bioton". Praca zawiera 19 slajdów. Informacje zawarte w pliku poruszają kwestie takie jak: analiza zadłużenia w