Dr Helena Przybyła

note /search

Wykład - rynek kapitałowy i rynek pieniężny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Makroekonomia Dr Helena Przybyła Wykład 5 RYNEK KAPITAŁOWY I RYNEK PIENIĘŻNY RYNEK FINANSOWY- obejmuje ogół transakcji związanych z przemieszczaniem kapitałów pieniężnych od podmiotów dysponujących wolnymi środkami pieniężnymi do podmiotów zgłaszających zapotrzebowanie na takie środki . RYNEK FI...

Wykład - bezrobocie w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

Makroekonomia Dr Helena Przybyła Wykład 7 BEZROBOCIE : w ujęciu ekonomicznym Bezrobotni to ludzie w wieku zdolności do pracy mający ta zdolność ale z różnych powodów nie mogący znaleźć pracy . Bezrobotni są częścią ludności w wieku produkcyjnym . LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM / Lp / ZASOBY SIŁY ...

Wykład - koniunktura gospodarcza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

Makroekonomia Dr Helena Przybyła Wykład 8 KONIUNKTURA GOSPODARCZA To całokształt wskaźników życia gospodarczego , które charakteryzują sytuacje ekonomiczne danego sektora , regionu , kraju czy świata . W języku potocznym jest synonimem stanu gospodarczego . Podstawowym zagrożeniem w gospodarce r...

Wykład - banki i ich funkcje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Makroekonomia Dr Helena Przybyła Wykład 4 BANKI I ICH FUNKCJE Funkcje banku : Transfer - polecenie wypłaty na rzecz osoby trzeciej odpowiednikiem dzisiejszym jest czek Clearing - przepływ pieniądza z jednego banku do drugiegu , jeden ze sposobu transferu pieniędzy . Depozyty - bank depozytowy ....

Wyklad - ekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050

Makroekonomia Dr Helena Przybyła Wykład 1 EKONOMIA - to nauka badająca w jaki sposób ludzie organizują działania w sferze produkcji i konsumpcji . MAKROEKONOMIA- jest gałęzią ekonomi próbującą wyjaśnić jak i dlaczego z upływem czasu gospodarka rozwija się , podlega różnym wahaniom i zmianą . Ogó...

Wykład - pieniądz barter

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Makroekonomia Dr Helena Przybyła Wykład 3 PIENIĄDZ BARTER- jest to wymiana naturalna produktu na produkt , w handlu zagranicznym może być spowodowany brakiem wymienialnej waluty. Towar który utrzymuje na stał pozycje ogólnego ewkiwalentu staje się pieniądzem . Pierwszą formą pieniądza był pieni...