Wykład - rynek kapitałowy i rynek pieniężny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - rynek kapitałowy i rynek pieniężny - strona 1 Wykład - rynek kapitałowy i rynek pieniężny - strona 2 Wykład - rynek kapitałowy i rynek pieniężny - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia
Dr Helena Przybyła
Wykład 5
RYNEK KAPITAŁOWY I RYNEK PIENIĘŻNY RYNEK FINANSOWY- obejmuje ogół transakcji związanych z przemieszczaniem kapitałów pieniężnych od podmiotów dysponujących wolnymi środkami pieniężnymi do podmiotów zgłaszających zapotrzebowanie na takie środki .
RYNEK FINANSOWY RYNEK PIENIĘŻNY RYNEK WALUTOWY RYNEK KAPITAŁOWY
- krótkoterminowe lokaty - kredyty BANKOWY PAPIERÓW - bony WARTOŚCIOWYCH
- czeki
RYNEK PIENIĘŻNY- obejmuje transakcje związane z przemieszczaniem krótkoterminowych kapitałów bankowych w formie depozytów i kredytów bankowych jak również w postaci specjalistycznych instrumentów finansowych jak weksle , bony i certyfikaty pieniężne , czeki .
RYNEK WALUTOWY - umożliwia dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży walut innych krajów , może być dokonywane w celach regulujących , w celach interwencyjnych .
RYNEK KAPITAŁOWY -pozwala na tworzenie i przepływ długoterminowych kapitałów , wykorzystywany w działalności gospodarczej a także na pokrywanie deficytu budżetowego .
RYNEK BANKOWY - obejmuje głównie długoterminowe lokaty i kredyty .
RYNEK PAIERÓW WARTOŚCIOWYCH - jest to zespół wszystkich osób dokonujących wzajemnych operacji związanych z przenoszeniem prawa własności papierów wartościowych na zasadach kupna-sprzedaży według uzgodnionych cen , kształtujących się pod wpływem popytu i podaży , przedmiotem obrotu są akcje , obligacje .
Funkcje rynku papierów wartościowych / korzyści / :
Rynek ten pozwala bankom na zwiększenie pieniądza kredytowego .
Budżetowi pozwala na finansowanie wydatków .
Posiadaczom wolnych środków finansowych umożliwia ich inwestowanie .
Przedsiębiorstwom stwarza możliwość uzyskania od licznych inwestorów znacznych kwot pieniężnych i przekształcenia ich w kapitał pozwalający na realizację różnych przedsięwzięć .
Posiadaczom papierów wartościowych umożliwia zamianę ich na gotówkę , którą można przeznaczyć na zakup innych papierów lub inne cele .
Rynek papierów wartościowych RYNEK PIERWOTNY RYNEK WTÓRNY RYNEK POZA GIEŁDOWY

(…)

… .
Stwarza on :
Szansę uzyskania korzyść wynikających ze wzrostu cen walorów .
Pozwala na łatwą zamianę struktury lokat .
Pozwala na odzyskanie gotówki .
Rynek pierwotny i wtórny mogą mieć formę rynku publicznego bądź prywatnego RYNEK PUBLICZNY - jest to rynek regulowany przepisami prawa w celu zabezpieczenia inwestorów . Warunkiem dopuszczenia walorów do obrotu jest uprzednia weryfikacja ich solidności…
… zorganizowanej dokonują selekcji walorów .
Uczestnicy rynków papierów wartościowych :
EMITENT - reprezentuje zapotrzebowanie na kapitał . Jego aktywność zależy od koniunktury gospodarczej , korzysta z pomocy wyspecjalizowanych banków np. bony inwestycyjne .
INWESTOR - nabywca papierów wartościowych , rodzaje :
- inwestor bierny ceni bezpieczeństwo lokat nie jest skłonny do ryzyka , nastawiony na stabilny
zysk…
… ewentualnie z opinii doradców
- inwestorzy instytucjonalni - są to firmy i instytucję lokujące walory , kapitały powierzane im w formie depozytów , składek ubezpieczeniowych , rent i tym podobnym , cechuje ich duży profesjonalny i ich kategorii
a/ instytucje ubezpieczeniowe fundusze emerytalne i banki podejmują lokaty o dużym stopniu bezpieczeństwa chroniące przed inflacją unikają operacji spekulacyjnych b…
… ubezpieczeń , wybiera warianty ubezpieczeniowe najkorzystniejsze dla klienta a nie firmy ubezpieczającej .
MAKLER-DEALER - zawiera na giełdzie transakcje we własnym imieniu i na własny rachunek .
DOM MAKLERSKI / FIRMA MAKLERSKA / - pośredniczy w zakresie obrotu papierami Wartościowymi , doradza odnośnie inwestowania .
GIEŁDĘ - stanowią odbywające się w odpowiednio zorganizowanej formie regularne spotkania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz