Wyklad - ekonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyklad - ekonomia - strona 1 Wyklad - ekonomia - strona 2 Wyklad - ekonomia - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia
Dr Helena Przybyła
Wykład 1
EKONOMIA - to nauka badająca w jaki sposób ludzie organizują działania w sferze produkcji i konsumpcji .
MAKROEKONOMIA- jest gałęzią ekonomi próbującą wyjaśnić jak i dlaczego z upływem czasu gospodarka rozwija się , podlega różnym wahaniom i zmianą . Ogólny trend gospodarki jest wynikiem wolno działających firm mianowicie rosnącej liczby ludności i lepszych technologii .
RECESJA- okres spadku łącznej produkcji oraz innego rodzaju wahania wytrącające gospodarkę ze ścieżki wzrostu .
MAKROEKONOMIA stara się wyjaśnić te działania wykorzystując zasady analizy ekonomicznej .
Inną gałęzią ekonomi jest mikroekonomia która bada zachowania pojedynczych konsumentów , przedsiębiorstw i rynków .
Mikroekonomia różni się od makroekonomii pod dwoma względni :
Mikroekonomia zajmuje się bardziej różnicami między rynkami niż tym dlaczego gospodarka jako całość z biegiem czasu rozwija się i podlega wahaniom .
Makroekonomia wyjaśnia proces ustalania się zmiennych , które mikroekonomia traktuje jako
dane zmienne , te obejmujące dochód narodowy , poziom cen i stopy procentowe .
Makroekonomia wykorzystuje podstawowe idee mikroekonomii próbując wyjaśnić wzrost i fluktuację / wahania / .Makroekonomia musi patrzeć na zachowania konsumentów i przedsiębiorstw ,
organizacji rynków pracy i przemysłu , funkcjonowanie rynków finansowych oraz machinacji rządu .
Makroekonomia zajmuje się :
Bada gospodarkę narodową jako całość lub jej główne komponenty .
Bada zachowanie się państwa jako podmiotu gospodarczego .
Przedmiot zainteresowania makroekonomii stanowi długookresowy wzrost gospodarczy i wahania krótkookresowe . Makroekonomia zajmuje się takimi problemami jak :
Wzrost produkcji dóbr i usług Stopa inflacji Stopa procentowa Kursy walut
Deficyt handlowy Makroekonomia stara się odpowiedzieć na następujące pytania :
Co określa ogólny poziom cen i jaki jest wskaźnik inflacji . Co określa dochód narodowy i poziom produkcji .
Co określa zatrudnienie w gospodarce i poziom bezrobocia w danym kraju .
Jak polityka monetarna i fiskalna wpływa na ogólny poziom cen , dochodu , produkcji , zatrudnienia i poziom bezrobocia .
Co może uczynić rząd aby przeciwdziałać recesji , bezrobociu i inflacji . DO CZEGO PRZYDAJE SIĘ MAKROEKONOMIA

(…)

… .
Dlaczego państwo ingeruje w gospodarkę - powody :
Wybory indywidualne niekoniecznie dotyczą dóbr korzystnych społecznie .
Procesy produkcji wywołują negatywne efekty zewnętrzne , które należy zlikwidować /hałas , zanieczyszczenia / .
Dążenie do najwyższej racjonalności i maksymalnych efektów gospodarczych niekoniecznie maksymalizuje dobrobyt społeczny .
Procesy gospodarcze odbywają się w warunkach niepewności…
… ACCOWNTS system rachunkowości narodowej /-
obecnie stosowana na całym świecie obejmuje produkcję dóbr materialnych i sfery usług .
Najważniejsze wskaźniki działalności gospodarczej państwa :
Miary poziomu i tempa ogólnej pozycji produkcji krajowej / PNB , PNN , PKB /
Miary siły nabywczej konsumentów przed opodatkowaniem i po nim - dochód narodowy DN,
dochód rozporządzalny lub dochody osobiste…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz