Definicje z Makroekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2247
Wyświetleń: 4984
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje z Makroekonomii - strona 1

Fragment notatki:


Definicje z Makroekonomii  Amortyzacja  – przybliżona miara ubytku wartości zasobu kapitału w danym okresie wskutek  fizycznego lub ekonomicznego zużycia,  Ceny bieżące  – wyrażenie wydatków lub wartości produkcji za pomocą cen istniejących w momencie  pomiaru,  Ceny rynkowe  – mierzą wartość produkcji krajowej z uwzględnieniem  podatków pośrednich od  produktów i usług,  Ceny stałe  – wycena wydatków lub wartości produkcji za pomocą cen z wybranego roku bazowego,  Delator PNB  – stosunek nominalnego PNB do realnego PNB wyrażony w postaci wskaźnika,  Dobra finalne  – dobra nabywane przez ostatecznego użytkownika: dobra konsumpcyjne nabywane  przez gospodarstwa domowe lub dobra kapitałowe (np. maszyny) nabywane przez przedsiębiorstwa,  Dobra pośrednie  – dobra częściowo przetworzone, wykorzystywane jako nakłady w procesie  produkcji, całkowicie zużywane,  Dochody netto z własności za granicą  – nadwyżka wpływu dochodów z własności czynników  produkcji zatrudnionych za granicą nad upływem dochodów majątkowych uzyskanych przez  cudzoziemców w danym kraju,  Dochody rozporządzalne  – dochody gospodarstw domowych po uwzględnieniu płatności  transferowych z budżetu państwa pomniejszone o wydatki bezpośrednie, suma pozostająca na wydatki  i oszczędności,  Dochód narodowy  – produkt narodowy netto liczony w cenach czynników produkcji,  Eksport  – dobra wytwarzane w kraju i sprzedawane za granicę,  Gospodarka otwarta  – gospodarka prowadząca wymianę z innymi krajami,  Gospodarka zamknięta  – gospodarka nieprowadząca wymiany z zagranicą,  Import  – dobra wytwarzane za granicą i nabywane do wykorzystania w kraju,  Inwestycje  – zakupy dóbr kapitałowych,  Makroekonomia  – objaśnia działanie gospodarki jako całości,  Oszczędności  – ta część dochodu, która nie jest wydawana na zakup dóbr i usług,  PKB  – produkcja wytworzona przez czynniki produkcji wytwórcze zlokalizowane w danym kraju,  niezależnie kto jest ich właścicielem,  PKB w cenach czynników produkcji  – miara wartości produkcji krajowej z pominięciem podatków  pośrednich od produkcji,  PNB  – całkowity dochód osiągany przez mieszkańców kraju, niezależnie od miejsca świadczenia  usług czynników wytwórczych,  PNB per capita  – PNB podzielony przez liczbę ludności,  Wartość dodana  – przyrost wartości dóbr w trakcie procesu produkcji,  Zapasy  – dobra trzymane przez przedsiębiorstwa na potrzeby przyszłej produkcji lub sprzedaży;  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz