Wykład - banki i ich funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - banki i ich funkcje - strona 1 Wykład - banki i ich funkcje - strona 2 Wykład - banki i ich funkcje - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia
Dr Helena Przybyła
Wykład 4
BANKI I ICH FUNKCJE Funkcje banku :
Transfer - polecenie wypłaty na rzecz osoby trzeciej odpowiednikiem dzisiejszym jest czek Clearing - przepływ pieniądza z jednego banku do drugiegu , jeden ze sposobu transferu pieniędzy .
Depozyty - bank depozytowy .
Banki komercyjne - następuje kiedy połączono dwie wcześniej całkowicie oddzielne operacje .
Udzielanie pożyczek i przyjmowanie depozytów .
Kreacja depozytów - następuje w drodze udzielenia różnego rodzaju pożyczek . Istota procesu
polega na kreacji większej ilości zobowiązań płatnych na żądanie w porównaniu do tego co bank byłby w stanie wypłacić kiedy wszyscy klienci zgłosiliby się jednocześnie po odbiór depozytów kruszcowych , dotyczy pieniądza kruszcowego do 1914r. Stabilność gospodarcza i zaufanie do banków poprawiły się z chwilą powstania Banku Centralnego .
Funkcje Banku Centralnego :
Jest bankiem banków
Prowadzi rozliczenie z rządem Kontroluje krajową podaż pieniądza Stabilizuje funkcjonowanie rynków finansowych Z punktu widzenia Makro najważniejszą funkcją jest kontrolowanie podaży pieniądza .
Instrumenty kontroli podaży pieniądza :
Ustalenie poziomu stopy dyskontowej instrumenty Operacje na otwartym rynku oddziaływujące na Kontrola poziomu rezerw obowiązkowych banków handlowych płynność bankową Ad.1 Stopa dyskontowa - jest to stopa procentowa stosowana przez Bank Centralny przy udzielaniu pożyczek bankom komercyjnym . Nie jest skutecznym instrumentem kontroli podaży pieniądza .
Zmiany stopy dyskontowej informują jedynie o intencjach władz co może mieć wpływ na postępowanie banków . Wady stopy dyskontowej :
Nie możemy zbyt często zmieniać tej stopy i dostosowywać jej do koniunktury gospodarczej
gdyż spowodowałoby to spadek zaufania do niej .
Władze publiczne dopuszczają często wyjątki w polityce pieniężnej np. kredyt preferencyjny .
Bank komercyjny cechuje duża niezależność finansowa od Banku Centralnego , są one w stanie wkalkulować ewentualną zwyżkę stopy dyskontowej w koszt kredytów udzielonych swoim klientom .
To międzynarodowy ruch kapitałów krótkoterminowych . Ad. 2
Operacje otwartego rynku - stanowią przykład oddziaływania władz monetarnych na wysokość rezerw bankowych , ogólną sumę udzielonych kredytów , ilość pieniądza w obiegu .


(…)

… %. Wzrost podaży pieniądza i obniżenie podaży pieniądza zwiększają popyt globalny w konsekwencji inwestycje , zatrudnienie oraz poziom działalności gospodarczej .
Przykład restrykcyjny w Polsce :
Innego rodzaju działania podejmuje Bank Centralny gdy inflacja osiąga wysoki poziom . Uznając że jest ona spowodowana nadmierną kreację pieniądza Bank Centralny w celu jej opanowania zmniejsza stopę wzrostu podaży pieniądza stosując restrykcyjną politykę pieniężną . Jej konsekwencją jest obniżenie także rozmiarów inwestycji i produkcji oraz zatrudnienia .
Instrumenty typu administracyjnego regulowania podaży pieniądza :
Racjonowanie kredytów - stosuje się kiedy inflacja jest bardzo wysoka a mimo to przedsiębiorstwa zaciągają kredyt po wysokiej stopie % , gdyż mogą przerzucić wzrost stopy % na ceny swoich wyrobów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz