Dr Halina Francik

Teoria obwodów - zagadnienia egzaminacyjne

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Halina Francik
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2464

TEORIA OBWODÓW I – ETE0132W Zagadnienia egzaminacyjne 1. Sygnał, opis funkcyjny, funkcja jednostkowa, delta Diraca, własności Delty Diraca, różniczkowanie dystrybucyjne. Splot sygnałów. 2. Przebieg okresowy, wartości średnie, wartość skuteczna. 3.

Teoria obwodów - zagadnienia egzaminacyjne

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Halina Francik
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2324

TEORIA OBWODÓW II – ETE0141W Zagadnienia egzaminacyjne 1. Przekształcenie Laplace'a, warunki istnienia transformaty dystrybucji i funkcji, obszar zbieżności transformaty. 2. Transformata Laplace'a delty Diraca, funkcji jednostkowej, funkcji eksponencjalnej, funkcji sinus i cosinus. 3. Podstawo...

Technika analogowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Halina Francik
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1008

Technika analogowa - zajmuje się urządzeniami i płynącymi w nich sygnałami Sygnał - dowolna wielkość elektryczna zmienna w czasie Moment zerowy - rozpoczęcie analizy t0=0 Funkcja jednostkowa, funkcja Heaviaside'a Funkcja okresowa - funkcja w której wartości powtarzają się co jakiś czas Okres - T...

Bilans mocy w obwodzie elektrycznym - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Halina Francik
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5390

Bilans mocy w obwodzie eklektycznym Moc chwilowa: Całkowita moc chwilowa w obwodzie: Całkowita moc: Twierdzenie Tellegena Całkowita moc wydzielona w każdym momencie w obwodzie jest równa zero. Energia wydzielona w i-tym elemencie Moc to prędkość zmian energii. Analiza obwodu elektrycznego 1. Ułoż...

Części systemu - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Halina Francik
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1351

E[x,y,z,l(t-τ)] Pole stacjonarne - wielkości nie zmieniają się w czasie Pole niestacjonarne - zależne od współrzędnych przestrzennych i jednej czasowej - funkcja współrzędnych i czasu - wektor natężenia magnetycznego - wektor indukcji magnetycznej Pole kwazistacjonarne -

Elementy wielozaciskowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Halina Francik
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

Elementy wielozaciskowe Rezystor - element dwuzaciskowy wrota układu - zaciski w parach np. czwórnik jest przykładem elementu dwuwrotowego Transformator idealny Jego definicja: Żyrator Układ - obwód złożony z elementów SLS nie zawierający źródeł energii (pobudzeń z wyraźnym wydzieleniem zaciskó...

Metoda napięć węzłowych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Halina Francik
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2142

Metoda napięć węzłowych Dla dwóch napięć możemy napisać od razu: Prawo Kirchoffa w węźle I i II. Uzależniamy prąd od napięć i potem wstwiamy do powyższych równań Przedstawiając zależność od poszczególnych napięć: Przepis na układanie równań od razu w powyższej formie: Dla każdego k o wielkości ...

Reprezentacja symboliczna postulatów teorii obwodów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Halina Francik
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1526

Reprezentacja symboliczna postulatów teorii obwodów I prawo Kirchoffa II prawo Kirchoffa Przekształcenia podobnie jak w pierwszym przypadku Prawa Ohma W tym równaniu R jest operatorem mnożącym też wartość zespoloną Impedancja Równoważny u...

Twierdzenie thevenina - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Halina Francik
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1666

WYKŁAD 11 Twierdzenie Thevenina Wydzielamy fragment obwodu z zaciskami a i b. Teoretycznie tworzymy dwa równoważące się źródła napięciowe, które zgodnie z zasadą superpozycji rozdzielamy na dwa układy Uroz - napięcie rozwartych zacisków Obwód SLS na zaciskach a-b może być zastąpiony obwodem równ...