Dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski

note /search

Skały osadowe - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1981

SKAŁY OSADOWE: wietrzenie - zespół procesów fizycznych i chemicznych prowadzący do zniszczenia skał. - wietrzenie fizyczne: pod wpływem nasłonecznienia, mrozu (rozluźnienie spójności skały, a następnie jej rozkruszenie) - wietrzenie che...

Zaburzenia tektoniczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1883

ZABURZENIA TEKTONICZNE W czasie powstawania skał lub po ich powstaniu mogą pojawić się siły, które powodują zaburzenia w sposobie zalegania skał. Zaburzenia mogą być wywołane przez ruchy górotwórcze (siły endogeniczne-wewn.) i przez siły egzogeniczne - na powierzchni. Wszystkie procesy wywołujące z...

Wody i skały - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1750

Wody i skały. Woda wolna. Przepuszczalne dla wody są skały masywne spękane oraz skały niespoiste. W szczelinach i porach tych skał występuje woda wolna. Gdy woda w warstwie wypełni pory między ziarnami tworzy się w niej

Wietrzenie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 686

Wietrzenie Mechaniczne i Chemiczne Rumosz Wietrzelina Wietrzenie zależy od: rodzaju skały macierzystej klimatu uprzemysłowienia regionu rzeźby terenu czynników biologicznych wieku skał Ad 1.Rodzaj skały macierzystej Struktura i te...

Wiek geologiczny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 875

WIEK GEOLOGICZNY: czas - czynnik procesotwórczy, dzieli się na: czas względny (porównywanie ze sobą zjawisk, procesów, określanie co jest starsze, a co młodsze), czas bezwzględny (określanie wpływu /prędkości przebiegu/ zjawisk, procesów, gdzie miarą tej prędkości jest upływ czasu np. 1 lat /czas f...

Struktura i tekstura - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1694

Co to jest struktura i tekstura? Struktura skał magmowych obejmuje: stopień krystaliczności skały, wielkość i kształt jej składników oraz wzajemne stosunki między nimi. Ten zespół cech magmowych zależy przede wszystkim od warunków i szybkoś...

Właściwości fizyczne minerałów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 854

Właściwości fizyczne minerałów: Twardość - wartość oporu jaki stawia materiał przy próbach zarysowania lub ścierania jego powierzchni; Skała Mohsa: talk-1, gips-2, kalcyt-3, fluoryt-4, apatyt-5, sk...

Skały magmowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1883

W jaki sposób powstają struktury skał magmowych? Skały magmowe powstają w wyniku krzepnięcia płynnego krzemianowego stopu zwanego magmą, który wylewając się na powierzchnię ziemi staje się lawą wulkaniczną. Kryteria podziału skał magmowych:...

Skały metamorficzne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1484

SKAŁY METAMORFICZNE - powstają w skutek przeobrażenia skał magmowych osadowych i metamorficznych. Czynniki przeobrażające to ciśnienie i temperatura, które powodują przebudowę mineralną i strukturalną skał wyjściowych. Rodzaje metamorfizmu : dynamiczny (kinetyczny) - czynnik to ciśnienie kierunkowe ...

Procesy lodowcowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1995

Procesy geologiczne: Lodowcowe (glacjalne) Rzeczne Eoliczne Morskie Jeziorne Sufozja i inne zjawiska związane z przepływem wody w warstwach 1.Procesy lodowcowe - niszczące czyli egzaracja. Grubość lodowców górskich np. alpejskich doch...