Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel - strona 2

Kondensatory - omówienie tematu

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

KONDENSATORY Kondensator stanowi układ dwóch lub więcej przewodników (okładzin), odizolowanych warstwą dielektryka, gromadzący energię pola elektrycznego. Kondensatory mają pojemność stałą (nienastawne) bądź zmienną (nastawne). Kondensatory można podzielić w zależności od zastosowanego dielektryk...

Model pasmowy - omówienie tematu

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015

MODEL PASMOWY Teoria pasmowa - jest to teoria kwantowa opisująca stany energetyczne elektronów w krysztale. W odróżnieniu od atomów, w których dozwolone stany energetyczne elektronów stanowią zbiór poziomów dyskretnych, dozwolone elektronowe stany energetyczne w kryształach mają charakter pasm o sz...

Modulacja i demulacja

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2009

MODULACJA I DEMODULACJA Podstawowym celem modulacji jest nałożenie sygnałów zawierających pożądaną informację na prąd nośny wielkiej częstotliwości. Nakładanie realizuje się po to, aby przesłać informację na tej właśnie wielkiej częstotliwości. Przesłanie sygnału w jego naturalnym paśmie za pomocą ...

Przewodnik zamoistny - omówienie tematu

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

PÓŁPRZEWODNIK SAMOISTNY Półprzewodnik samoistny jest to monokryształ półprzewodnika pozbawionego defektów sieci krystalicznej i domieszek, czyli nie zawierają obcych at...

Przewodnik typu n i typu p

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1407

PÓŁPRZEWODNIK TYPU n I TYPU p (półprzewodniki niesamoistne) Półprzewodnik niesamoistny jest wówczas, gdy w sieci krystalicznej monokryształu zamiast atomów pierwiastka materiału półpr...

Podstawowe układy wzmacniające

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3654

PODSTAWOWE UKŁADY WZMACNIAJĄCE Podstawowa funkcja wzmacniacza - zwiększenie mocy sygnałów - może być realizowana przez zastosowanie w układzie wzmacniacza elementów czynnych. Stosowane są tranzystory bipolarne i unipolarne (polowe). E...

Prostownik trystorowy

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

PROSTOWNIK TYRYSTOROWY Prostowniki tyrystorowe ( rys. 13.7 ) są stosowane w układach zasilających wielkiej mocy, w których zmniejszenie napięcia wyjściowego odbywa się bez strat na elementach rezystancyjnych. Układ jest zasilany napięciem sinus...

Prostownik - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1617

PROSTOWNIKI Prostownik stosuje się przede wszystkim w odniesieniu do układów przekształcających prąd zmienny w prąd stały. W zależności od struktury i liczby faz zasilającego napięcia przemiennego, prostowniki dzielimy na: jednofazowe; wiel...

Przesuwnik fazy - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1645

PRZESUWNIK FAZY Przesuwnikiem fazy nazywamy układ przesuwający fazę napięcia wyjściowego względem napięcia wejściowego. Zależność między napięciem wyjścia od napięcia wejśc...

Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo- analogowe.

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo- analogowe. 14.1. PRZETWORNIKI C/A Przetwornik cyfrowo-analogowy (ang. Digital-to-Analog Converter ) jest to układ przetwarzający dyskretny sygnał cyfrowy na równoważny mu