Przesuwnik fazy - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

PRZESUWNIK FAZY Przesuwnikiem fazy nazywamy układ przesuwający fazę napięcia wyjściowego względem napięcia wejściowego.
Zależność między napięciem wyjścia od napięcia wejściowego
; (10.45)
;
;
;
;
;
;
;
; (10.46)
Jeżeli amplituda sygnału wejściowego będzie stała, a zmieni się jedynie jego częstotliwość, to amplituda sygnału wyjściowego będzie również stała, zmieni się natomiast przesunięcie fazy sygnału wyjściowego względem sygnału wejściowego.
Układ ten jest odpowiednikiem wzmacniacza odejmującego, w którym do obu wejść jest doprowadzone jedno napięcie. W wyniku zamiany rezystora na kondensator, na wejście nieodwracające wzmacniacza jest podawany sygnał wejściowy przesunięty w fazie. Rys. 10.18. Schemat zasadniczy przesuwnika fazy. Zmieniając wartość rezystancji R 2 (rezystor regulowany) od 0 do  (przy stałej częstotliwości napięcia wejściowego), uzyskuje się w układzie przesunięcie fazowe od - 180  do - 360  . Jeżeli rezystancja R 2 = 0 , to wejście nieodwracające jest podłączone do masy - jego potencjał jest równy zeru. Schemat układu sprowadza się wtedy do postaci przedstawionej na rysunku 10.18b. Jest to schemat wzmacniacza odwracającego o wzmocnieniu k u = -1 i przesunięciu fazowym wynoszącym - 180  . Jeżeli rezystancja R 2 =  , to napięcie podawane na wejście nieodwracające jest równe napięciu wejściowemu. Schemat układu przedstawiony jest na rysunku 10.18c.
Przy bardzo dużym wzmocnieniu napięciowym wzmacniacza operacyjnego ( k uo →  ) napięcie na wejściu nieodwracającym jest w przybliżeniu równe napięciu na wejściu odwracającym U - = U + = U we . Spadek napięcia na rezystorze R 1 (wywołany przepływem prądu I ) wynosi zero. Wartość prądu wejściowego:
.
Różnica napięć między wejściem odwracającym a wyjściem U - = U wy = 0 . wynika z tego, że U wy = U we . Układ wówczas jest wtórnikiem napięciowym, a jego przesunięcie fazowe wynosi 0  .


(…)

… do  (przy stałej częstotliwości napięcia wejściowego), uzyskuje się w układzie przesunięcie fazowe od - 180 do - 360. Jeżeli rezystancja R2 = 0, to wejście nieodwracające jest podłączone do masy - jego potencjał jest równy zeru. Schemat układu sprowadza się wtedy do postaci przedstawionej na rysunku 10.18b. Jest to schemat wzmacniacza odwracającego o wzmocnieniu ku = -1 i przesunięciu fazowym wynoszącym - 180…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz