Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel - strona 3

Rezystory - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1253

REZYSTORY Rezystory spełniają wiele podstawowych i pomocniczych funkcji w układach elektronicznych. Poprzez rezystory doprowadza się odpowiednie prądy zasilające do elementów czynnych, rezystory pełnią rolę elementów stabilizujących

Sprzężenie zwrotne we wzmacnieniach

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

SPRZĘŻENIE ZWROTNE WE WZMACNIACZACH W układach elektronicznych sprzężenie zwrotne polega na przekazywaniu części sygnału wyjściowego, zwanego sygnałem zwrotnym, z wyjścia na wejście układu, gdzie sumuje się on z sygnałem wejściowym, zm...

Stabilizator tranzystorowy - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1834

STABILIZATOR TRANZYSTOROWY Rozróżniamy dwa zasadnicze schematy stabilizatorów tranzystorowych: schemat szeregowy, schemat r ównoległy. Napięcie wyjściowe w obu układach ma taką samą wartość i jest równe U Z ± U BEP . Źródło napięcia od...

Stabilizator z diodą zenera

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1925

STABILIZATOR Z DIODĄ ZENERA Najprostszym układem stabilizacji napięcia jest stabilizator z diodą Zenera . Znalazł on zastosowanie w prostych zasilaczach lub jako źródło napięcia odniesienia. Układ stabilizatora napięcia z diodą Zenera przedst...

Stabilizator z sprzężeniem zwrotnym

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

STABILIZATOR ZE SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM Stabilizatory ze sprzężeniem zwrotnym mają lepsze parametry niż stabilizatory diodowe. Część napięcia wyjściowego jest porównywana z wzorcowym napięciem odniesienia - U o . Gdy napięcia te nie są równe, wó...

Transoptory - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

TRANSOPTORY Fotoodbiorniki możemy sprzęgać z diodami elektroluminescencyjnymi, w celu przesłania sygnałów na drodze optycznej. W ten sposób uzyskujemy przekazywanie sygnałów z jednego układu do drugiego, przy galwanicznym odseparowaniu tych układów. Tak powstały przyrząd nazywamy transoptorem (diod...

Tranzystory jednozłączowy

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

TRANZYSTOR JEDNOZŁĄCZOWY Tranzystor polaryzuje się w następujący sposób: Do bazy drugiej doprowadza się wyższy potencjał niż do bazy pierwszej. Złącze emiter-baza pierwsza polaryzuje się w kierunku przewodzenia. a) b) c) Rys. 8.2. Tranzyst...

Tranzystory bipolarne - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

TRANZYSTORY BIPOLARNE Tranzystorem bipolarnym zwany też warstwowym, stanowi kombinacją dwóch półprzewodnikowych złączy p-n , wytworzonych w jednej płytce półprzewodnika. Procesy zachodzące w jednym złączu oddziałują na drugie, a nośnikami ł...

Tranzystory polowe - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

TRANZYSTORY POLOWE - JFET Tranzystor polowe , nazywane również tranzystorami unipolarnymi , stanowią grupę kilku rodzajów elementów, których wspólną cechą jest pośrednie oddziaływanie pola elektrycznego na rezystancję półprzewodnika lub na rezystancję cienkiej warstwy nieprzewodzącej. Do tej grupy ...

Triak - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Triak to tyrystor symetryczny o strukturze i charakterystyce przedstawionej na rysunku poniżej. a) b) c). Rys. 8.7. Triak. a) struktura, b) symbol graficzny, c) charakterystyka prądowo - napięciowa. Przełączenie triaka następuje pod wpływem uj...