Dr hab. inż. Paweł Żukowski - strona 5

Zawartość aktywnego tlenku w wapnie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 210
Wyświetleń: 980

Gr. 4 OZNACZANIE ZAWARTOŚCI AKTYWNEGO TLENKU WAPNIOWEGO W WPANIE PALONYM Cel: Celem zadania praktycznego jest ocena zdolności spoiwa wapiennego do reakcji z wodą oraz gatunku wapna niegaszonego na postawie zawartości CaO w wapnie palonym. Data wykonania ćwiczen ia: 20.10.2005 Podstawy teoretyc...

Przemiany fazowe - układy złożone

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

UKŁADY ZŁOŻONE I PRZEMIANY FAZOWE Układy jedno- i wielofazowe P.Łukowski, 2 Faza  ≡ jednolita część układu o  danym stanie skupienia ,  oddzielona od pozostałych części  wyraźnymi granicami  i  różniąca się od nich właściwościami fizycznymi. Układ jednofazowy (prosty, jednorodny)  składa się z 1 ...

Pytania z chemii - nieopacowane

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1071

1. Powinowactwo elektronowe (Ep) może być zdefiniowane następująco: a) Ep = re{-}, r - promień atomu b) A + Ep = A{+} + e{-} c) A + e{-} = A{-} + Ep 2. Liczba orbitali dla podpowłoki p zawierającej maksymalnie 6 elektronów wynosi: a) 12, bo 6 x 2 = 12 b) 3, bo 6 : 2 = 3 c) 1, bo 6 : 6 = 1 ...

Pytania z chemii - opracowane

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1617

1. Powinowactwo elektronowe (Ep) może być zdefiniowane następująco: a) Ep = re{-}, r - promień atomu b) A + Ep = A{+} + e{-} c) A + e{-} = A{-} + Ep 2. Liczba orbitali dla podpowłoki p zawierającej maksymalnie 6 elektronów wynosi: a) 12, bo 6 x 2 = 12 b) 3, bo 6 : 2 = 3 c) 1, bo 6 : 6 = 1 3...

Chemia budowlana - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 119
Wyświetleń: 987

10. Amfolity są to: a) pierwiastki tworzące związki o charakterze kwaśnym lub zasadowym b) związki chemiczne zawierające w cząsteczce zarówno grupy kwasowe, jak i zasadowe c) sole nie ulegające hydrolizie 11. Poprawna nazwa Fe2O3 to: a) tró...

Układ w stanie równowagi chemicznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

RÓWNOWAGI CHEMICZNE Układ w stanie równowagi chemicznej P.Łukowski, 2 A + B ⇔ C + D Reakcje biegną: A + B → C + D C + D → A + B ale stężenia się nie zmieniają: c A = const c B = const c C = const c D = const P.Łukowski, 3 Prawo działania mas aA + bB ⇔ cC + dD T = const, p = const W układach jedno...

Chemia budowlana - skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1568

110 Absorpcja to: pochłanianie cząstek jednej fazy w całej objętości drugiej fazy 114 Al2O3 jest tlenkiem amfoterycznym ponieważ: związany z woda wykazuje cechy zarówno kwasowe jak i zasadowe 211 Alit - minerał występujący w klinkierze cementu portlandzkiego ma wzór: Ca3SiO5 C3S 3CaO x ...

Stany skupienia materii

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

STANY SKUPIENIA MATERII Stan gazowy i ciekły MATERIAŁ Działanie  środowiska  Odpowiedź  materiału WŁAŚCIWOŚĆ ŚRODOWISKO Co to jest właściwość materiału? BETON Działanie  środowiska  Rozpuszczanie BRAK KWASOODPORNOŚCI KWAS P.Łukowski, 2 P.Łukowski, 3 Ile znamy stanów skupienia materii? - kryształ ...

Podstawowe pojęcia termodynamiki

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

ELEMENTY TERMODYNAMIKI Podstawowe pojęcia termodynamiki P.Łukowski, 2 Termodynamika  bada zmiany energii układów w czasie  przemian chemicznych i fizycznych. Układ termodynamiczny  – wydzielona część środowiska,  będąca przedmiotem badań termodynamicznych. Otoczenie  – pozostała część środowiska,...

Typy reakcji chemicznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH Typy reakcji chemicznych P.Łukowski, 1 A + B → AB Synteza np. gaszenie wapna: CaO + H 2O  → Ca(OH) 2 Reakcjami syntezy są m.in. wszystkie reakcje hydratacji. Typy reakcji chemicznych P.Łukowski, 2 AB → A + B Analiza np. wypalanie skały wapiennej: CaCO 3 → CaO + CO 2 Reakc...