Dr hab. inż. Paweł Żukowski

note /search

Betony osłonowe

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1932

2.6.4. Kruszywa specjalne do betonów osłonowych Z kruszyw specjalnych największe znaczenie mają kruszywa do betonów osłonowych otrzymywane głównie ze skał bardzo ciężkich, o gęstości objętoŚ­ciowej powyżej 2,60 g/cm3. Do wyrobu kruszyw do betonów osłonowych stosuje się głównie skały magmowe ora...

Cechy techniczne materiałów budowlanych

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 4907

Cechy techniczne materiałów budowlanych.     Cechy techniczne materiałów budowlanych zależą od właściwości fizycznych,  chemicznych, termicznych i mechanicznych. Są wytyczna dla odbioru materiałów  budowlanych (normy), określają i gwarantują wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych w  czasie całej...

Badanie odporności korozyjnej metali

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1820

TEMAT I CEL ĆWICZENIA: Badanie odporności korozyjnej metali DATA: 17.10.2005 PODSTAWY TEORETYCZNE: Proces korozji metali różni się od korozji betonu przede wszystkim znacznie większą szybkością. Wyróżniamy dwa rodzaje korozji: chemiczn...

Ceramika budowlana - Pustaki do przewodów dymowych

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2016

I. PODSTAWY TEORETYCZNE Ceramiką budowlaną nazywamy wyroby uformowane, a następnie wypalone lub spieczone z glin albo ich mieszanin (mas ceramicznych). Ze względu na strukturę wyroby ceramiczne dzielimy na 3 grupy: Grupa pierwsza obejmuje wyroby o strukturze porowatej i nasiąkliwości wagowej do 2...

Ceramika budowlana - podstawy teoretyczne

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1645

I. PODSTAWY TEORETYCZNE Ceramiką budowlaną nazywamy wyroby uformowane, a następnie wypalone lub spieczone z glin albo ich mieszanin (mas ceramicznych). Ze względu na strukturę wyroby ceramiczne dzielimy na 3 grupy: Grupa pierwsza obejmuje wyroby o strukturze porowatej i nasiąkliwości wagowej do...

Asfalty - wiadomości ogólne

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1141

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 1 . Asfalty mogą być pochodzenia naturalnego lub uzyskiwane z przeróbki ropy naftowej (destylacji). Mają konsystencję stałą lub półpłynną, a pod wpływem ogrzewania przechodzą w stan ciekły. Asfalty są odporne na działanie większości kwasów, zasad...

Cechy fizyczne i mechaniczne skał

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3976

2.1.5. Cechy fizyczne i mechaniczne skał 2.1.5.1. Cechy fizyczne. Cechy te są następujące: gęstość, gęstość objętoś­ciowa, szczelność, porowatość, nasiąkliwość objętościowa i wagowa, s...

Cechy fizyczne materiałów budowlanych - badanie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1547

MATERIAŁY BUDOWLANE Ćwiczenie nr 1 Badanie wybranych cech fizycznych materiałów budowlanych Zespół nr 4 X X X R.A. 2004/2005 Grupa X Semestr 2 Ocena: I . WIADOMOŚCI WSTĘPNE Materiał Piaskowiec to drobnoziarnista, lita skała osadowa...

Cement glinowy Górkal 40 - charakterystyka

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197

Cement Glinowy Górkal 40 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Cement Górkal 40 jest spoiwem hydraulicznym stosowanym do mas, betonów i prefabrykatów: w urządzeniach grzewczych pracujących do temperatury 1600°C, w specjalnym budownictwie przemysłowym, w chemii budowlanej jako składnik zapraw i klejów oraz w

Ceramika porowata - badanie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

Przedmiot: Materiały Budowlane Temat ćwiczenia: Ceramika budowlana o strukturze porowatej. Opracował zespół: X X X Grupa X Semestr II Rok 2000/2001 Ocena Kwalifikacja badanego wyrobu - cegły dziurawki, do odpowiedniej grupy wg normy PN-70/B-12016. Badany materiał, cegła dziurawka, należa...