Dr hab. inż. Jan Masalski

Chemia materiałów- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Masalski
 • Chemia materiałów
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 1855

Włókno- podstawowa jednostka struktury wielu materiałów, która charakteryzuje się znaczną długością i niewielkim przekrojem. Zwykle przyjmuje się, że włóknem jest struktura, której długośd jest minimum 100 razy większa od jej przekroju. Włókna występują zarówno w materiałach naturalnych jak i pr...

Chemia materiałów- zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Masalski
 • Chemia materiałów
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 1995

Materiały ceramiczne Jakie wielkości decydują o wielkości kryształu? Kiedy struktury są stabilne? Najczęstsze liczby koordynacyjne. O wielkości i strukturze kryształów w materiałach ceramicznych decyduję ładunki oraz wielkość anionów i kationów budujących te kryształy i

Światłowody- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Masalski
 • Chemia materiałów
Pobrań: 420
Wyświetleń: 945

Światłowody –medium transmisyjne stanowiące czyste szklane włókno kwarcowe otoczone nieprzeźroczystym płaszczem wokół centralnie położonego rdzenia. Głównym zadaniem światłowodów jest przesyłanie informacji, optyczny na elektryczny i...

Kompozyty- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Masalski
 • Chemia materiałów
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3052

Kompozyt – materiał o strukturze niejednorodnej, złożony z dwóch lub więcej komponentów (faz) o różnych właściwościach. Właściwości kompozytów nigdy nie są sumą, czy średnią właściwości jego składników. Najczęściej jeden z kompenentów stanowi lepiszcze, które gwarantuje jego spójnośd, twardośd, ...

Materiały światłoczułe- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Masalski
 • Chemia materiałów
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3437

Materiały promienioczułe – Cz. MURA PYTANIA!! 1.Omów typy fotochemicznych reakcji fotolizy, fotoaddycji, fotoredoks, fotopolimeryzacja, fotoizomeryzacja 2.Wyjaśnij pojęcia: obraz utajony, obraz negatywny i pozytywny obraz reliefowe, obraz wielotonalny i punktowy, materiały zdjęciowe, reprodukc...

Ciekłe kryształy

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Masalski
 • Chemia materiałów
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1533

Ciekłe kryształy – Jarosław Myśliwiec (pok. 402 A2) Kryształ- ciało stałe, które charakteryzuje się uporządkowaniem dalekiego zasięgu we wszystkich kierunkach. Daje się opisać jako periodyczne w trzech wymiarach fizycznej przestrzeni, powtarzanie się pewnego zespołu atomów jonów lub cząsteczek....

Galwano technika-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Masalski
 • Chemia materiałów
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1309

GALWANO TECHNIKA -zajmuje się osadzaniem metodami elektrolitycznymi powłok na różnych podłożach; powłoki metalowe Substancje z których zbudowana jest powłoka mogą pochodzić z elektrolitu lub są wynikiem przetwarzania podłoża. Galwanoplastyka -grube powłoki metalowe niezwiązane trwale z podłożem; -dl...

Metalurgia-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Masalski
 • Chemia materiałów
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2177

Metalurgia – Leszek Rycerz 113 A3 13-15 pon wt Pytania dotyczące reakcji metali z wodą kwasami zasadami Przykładowe procesy metalurgiczne ( pirogeniczne- proces wielkopiecowy, tworzenie żużla), szereg aktywności metali) Metalurgia- nauka o materiałach i technologie dotyczące metali, oraz dalsz...

Biomateriały - Bionika

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Masalski
 • Chemia materiałów
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2338

BIOMATERIAŁY – ( biofunkcyjne materiały) Materiały zdolne do przyjmowania funkcji tkanek i narządów do leczenia których zostały zastosowane; biomateriał- każda substancja inna niż leż lub kombinacja substancji naturalnych lub syntetycznych, której zadaniem jest uzupełnienie lub zastąpienie tkane...

Grafika komputerowa i wizualizacja-zagadnienia egzaminacyjne

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Masalski
 • Grafika komputerowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

Grafika komputerowa i wizualizacja (S1) Tematyka wykładów: Wprowadzenie do grafiki komputerowej Pojęcia syntezy, przetwarzania i analizy obrazów. Modele oświetlenia lokalnego i globalnego, metody renderingu (grafika realistyczna, czas...