Dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska

note /search

Baza danych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1519

bazy danych - podstawą prawną jest ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych(i zawiera podobne rozwiązania jak ustawa o prawach autorskich). Baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych wg. określonej systematyki lub metody, indywidualnie ...

Plagiat- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2275

Plagiat (łac. Plagiatus - skradziony) - przywłaszczenie sobie autorstwa lub wprowadzenie w błąd co do autorstwa części lub całości utworu. Wyróżnia się: plagiat jawny (inaczej oczywisty, jest to przejęcie cudzego utworu w całości lub znacznej części w niezmienionej postaci lub tylko z minimalnymi z...

Prawa pokrewne - Przestępstwo

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1316

Prawa pokrewne: prawo do artystycznych wykonań prawo do fonogramów i wideogramów prawo do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych Wyjaśnienie artystyczne wykonanie - to działania aktorów, recytatorów,

Prawo autorskie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2338

Prawo autorskie(ang. copyright) - ogół praw przysługujący autorowi utworu oraz - przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpania z niego korzyści Przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym, oryginalnym ch...

Rodzaje licencji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1589

LICENCJE - pozwolenie na korzystanie z utworu Rodzaje licencji: Kryterium punktu widzenia osoby udzielającej licencji: Właściwa - licencji udzieliła osoba wyłącznie uprawniona z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych Sublicencja - udzielona przez licencjobiorcę „z drugiej ręki” Kryterium pu...

Rodzaje utworów- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1309

Rodzaje utworów: Samoistne i niesamoistne/zależne (ze względu na wykorzystanie cudzych wkładów twórczych) - podział opiera się na tym czy wykorzystane są w danym utworze cudze dane twórcze, czy utwór korzysta z dotychczasowego utworu czy jest całkowitą nowością - samoistne mogą istnieć samodzieln...

Własność intelektualna- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2282

Własność intelektualna - zbiór praw odnoszących się do m.in.: - dzieł literackich, naukowych, artystycznych, - fonogramów, programów radiowych i telewizyjnych - wynalazków - odkryć naukowych -

Własność przemysłowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1204

Własność przemysłowa Podstawa prawna - prawo do własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. Przedmiotem prawa własności przemysłowej jest: - wynalazek - wzór użytkowy -

Prawo cytatu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1022

PRAWO CYTATU - art. 29.1 ustawy z 1994 1. wolno przyłączać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Prawo cytatu odnosi się do wszystki...