Dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec

note /search

Psychologia rozwojowa - zagadnienia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3640

..ROLA CZYNNIKÓW GENETYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH NATYWIZM - o rozwoju decydują czynniki wrodzone; ENVIROMENTALIZM - czynniki środowiskowe INTERAKCJONIZM - interakcja czynników wrodzonych i środowiskowych * Badania bliźniąt monozygotycznych - OKRESY KRYTYCZNE (SENSYTYWNE) Okresy w życiu dziecka...

Interpretowanie przyczyn zachowań ludzi

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

INTERPRETOWANIE PRZYCZYN ZACHOWAŃ LUDZI ATRYBUCJE PRZYCZYNOWE RODZAJE ATRYBUCJI WG WEINERA WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE KONTROLOWALNOŚĆ STAŁE ZMIENNE STAŁE ZMIENNE NIEKONTROLOWALNE ZDOLNOŚCI NASTRÓJ POZIOM TRUDNOŚCI ZADANIA SZCZĘŚCIE KONTROLOWALNE TYPOWY WYSIŁEK BEZPOŚRE--DNI WYSIŁEK PREFEREN- CJE NAUCZYC...

Kobiecość - męskość jako wymiar kultury

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1526

KOBIECOŚĆ - MĘSKOŚĆ JAKO WYMIAR KULTURY W RÓŻNYCH KRAJACH (REJONACH ŚWIATA) PRZYPISUJE SIĘ NIERÓWNE ZNACZENIE (RÓŻNĄ RANGĘ) WARTOŚCIOM KOBIECYM I MĘSKIM ( SEKSIZM). KULTURY MĘSKIE - JAPONIA, AUSTRIA, KRAJE ANGLOSASKIE, LATYNOAMERYKAŃSKIE: WARTOŚCI MĘSKIE CENIONE SĄ WYŻEJ NIŻ KOBIECE; WYSTĘPUJE SILN...

Teoria tożsamości społecznej Henry Tajfela

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 4802

TEORIA TOŻSAMOŚCI SPOŁECZNEJ HENRY TAJFELA 1. LUDZIE SĄ MOTYWOWANI DO UTRZYMANIA POZYTYWNEJ SAMOOCENY KONCEPCJA WŁASNEJ OSOBY W DUŻĘJ MIERZE WYNIKA Z IDENTYFIKACJI Z GRUPĄ LUDZIE UTRZYMUJĄ POZYTYWNĄ TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNĄ DZIĘKI PROCESOM PORÓWNAŃ NIE ROZWIĄZANE KONFLIKTY INTRAPSYCHICZNE Z OKRESU DZIEC...

Zasady ustalania przyczyn dotyczące zdarzeń powtarzających się

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

ZASADY USTALANIA PRZYCZYN OPRACOWANE PRZEZ HAROLDA KELLEYA DOTYCZĄCE ZDARZEŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ interpretacja przyczyn za pomocą czynników zewnętrznych lub wewnętrznych zależy od trzech cech zachowania: wybiórczości (wyjątkowości), stałości i powszechności (zgodności). przykład: Jaś uderzył Karola....

Czynniki sprzyjające agresji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE AGRESJI  UWARUNKOWANIA GENETYCZNE - od 3 roku życia występuje duża stałość poziomu agresji oraz trwałe różnice indywidualne (porównywalne do stałości il...

Ewolucyjna interpretacja więzi międzyludzkich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

EWOLUCYJNA INTERPRETACJA WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH PODSTAWOWYM CELEM KAŻDEJ JEDNOSTKI JEST PRZETRWANIE ORAZ PRZEKAZANIE SWOICH GENÓW POTOMSTWU. W ŚWIECIE OGRANICZONYCH DÓBR MATERIALNYCH ORAZ SILNEJ AGRESJI WEWNĄTRZGATUNKOWEJ ŻYCIE WE WSPÓLNOCIE MA CHARAKTER ADAPTACYJNY. DŁUGI OKRES ZALEŻNOŚCI DZIECKA SP...

Funkcje wartości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

FUNKCJE WARTOŚCI  WARTOŚCI WYZNACZAJĄ HIERARCHIĘ POTRZEB I SPOSÓB ICH ZASPOKAJANIA  WARTOŚCI WPŁYWAJĄ NA WYBÓR CELÓW ŻYCIOWYCH I SPOSOBÓW ICH REALIZACJI  WARTOŚCI WPŁYWAJĄ NA SAMOOCENĘ JEDNOSTKI ORAZ OCENĘ INNYCH OSÓB RÓŻNICE INDYWIDUALNE W ZAKRESIE CENIONYCH WARTOŚCI - PRZYCZYNY 1. RÓŻNICE TEMP...

Geneza postaw

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2695

GENEZA POSTAW  POZNAWCZA - emocjonalny stosunek do obiektu wynika ze świadomych opinii na jego temat. MODEL POSTAWY DOSKONALE RACJONALNEJ głosi, ze postawa do obiektu jest sumą cząstkowych ocen obiektu (Fishbein, Ajzen).  EMOCJONALNA - powstawanie postawy odbywa się poza świadomością jednostki na...

Facylitacja i hamowanie społeczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 546
Wyświetleń: 5425

FACYLITACJA I HAMOWANIE SPOŁECZNE FACYLITACJA - polepszenie wyników jednostki pod wpływem obecności innych (Triplett,1897,Zajonc,1965, Baron, 1978, Cottrell, 1972) Zwykle facylitacja dotyczy zadań łatwych. W przypadku zadań trudnych dochodzi d...