Teoria tożsamości społecznej Henry Tajfela

Nasza ocena:

3
Pobrań: 749
Wyświetleń: 4319
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria tożsamości społecznej Henry Tajfela - strona 1 Teoria tożsamości społecznej Henry Tajfela - strona 2

Fragment notatki:

TEORIA TOŻSAMOŚCI SPOŁECZNEJ HENRY TAJFELA 1. LUDZIE SĄ MOTYWOWANI DO UTRZYMANIA POZYTYWNEJ SAMOOCENY KONCEPCJA WŁASNEJ OSOBY W DUŻĘJ MIERZE WYNIKA Z IDENTYFIKACJI Z GRUPĄ LUDZIE UTRZYMUJĄ POZYTYWNĄ TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNĄ DZIĘKI PROCESOM PORÓWNAŃ NIE ROZWIĄZANE KONFLIKTY INTRAPSYCHICZNE Z OKRESU DZIECIŃSTWA SĄ PRZYCZYNĄ POWSTANIA OSOBOWOŚCI AUTORYTARNEJ (DOGMATYCZNEJ): JEDNOSTKA TAKA PRZENOSI SWOJĄ NIEŚWIADOMĄ WROGOŚĆ I LĘK WOBEC OSÓB BLISKICH NA INNE OSOBY, ZWŁASZCZA SŁABSZE OD NIEJ, OBCEJ NARODOWOŚCI, O ODMIENNYCH PRZEKONANIACH ( ADORNO, ROKEACH, DOLLARD). MIĘDZYGRUPOWYCH, KTÓRE SĄ KORZYSTNE DLA GRUPY JEDNOSTKI. KONSEKWENCJĄ AKTYWIZACJI TOŻSAMOŚCI SPOŁECZNEJ JEST ZJAWISKO AKCENTUACJI : PODKREŚLANIA RÓŻNIC MIĘDZYGRUPOWYCH I MINIMALIZOWANIA RÓŻNIC WEWNĄTRZGRUPOWYCH. MINIMALIZOWANIE RÓŻNIC WEWNĄTRZGRUPOWYCH JEST ASYMETRYCZNE - WIĘKSZE W PRZYPADKU GRUP OBCYCH. (WYJĄTEK STANOWIĄ GRUPY MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ O NISKIEJ SAMOOCENIE). JAK ZMNIESZAĆ UPRZEDZENIA? HIPOTEZA KONTAKTU MIĘDZYGRUPOWEGO
ALLPORTA (1953) KONTAKT MIĘDZY GRUPAMI ZMNIEJSZA UPRZEDZENIA GDY SPEŁNIONE SĄ CZTERY WARUNKI: 1. INTERAKCJA MIĘDZY GRUPAMI OPARTA JEST NA WSPÓŁPRACY PROWADZĄCEJ DO SUKCESU; OBIE GRUPY PREZENTUJĄ WYRÓWNANE UMIEJĘTNOŚCI, PODOBNE POSTAWY. 2. STATUS SPOŁECZNY CZŁONKÓW OBU GRUP JEST PODOBNY. 3. KONTAKT MIĘDZYGRUPOWY MA CHARAKTER ZINDYWIDUALIZOWANY (PRYWATNY A NIE TYLKO ZADANIOWY). 4. ISTNIEJE OFICJALNE POPRACIE DLA KONTAKTU (SZANOWANE AUTORYTETY Z OBU GRUP POPIERAJĄ SPONTANICZNE KONTAKTY MIĘDZYGRUPOWE). STEREOTYPY PŁCIOWE STRUKTURA STEREOTYPÓW ZWIĄZANYCH Z PŁCIĄ, wg Deaux i Lewisa: KOMPONENTA CECH OSOBOWOŚCI : kobiety: emocjonalne, zdolne do poświęceń, delikatne, czułe, troskliwe, empatyczne, pomocne, ciepłe; mężczyźni: niezależni, aktywni, kompetentni, łatwo podejmują decyzje, niezawodni, pewni siebie, dominujący. KOMPONENTA RÓL SPOŁECZNYCH : kobiety: wspiera emocjonalnie innych, zarządza domem, opiekuje się dziećmi; mężczyźni: utrzymuje finansowo rodzinę, jest głową domu, odpowiedzialny za domowe naprawy, ma władzę. KOMPONENTA WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO: kobiety: delikatny głos, schludność, wdzięk, miękkość ruchów; mężczyźni: wysoki, silny, krzepki, szeroki w ramionach. KOMPONENTA ZAWODU

(…)

….
KOMPONENTA WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO:
kobiety: delikatny głos, schludność, wdzięk, miękkość ruchów;
mężczyźni: wysoki, silny, krzepki, szeroki w ramionach.
KOMPONENTA ZAWODU:
kobiety: terapeutka, logopeda, nauczycielka w przedszkolu i szkole podstawowej, pielęgniarka;
mężczyźni: kierowca ciężarówki, agent ubezpieczeniowy, instalator telefonów, burmistrz miasta.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz