Dr Grzegorz Sobiecki - strona 9

Rynek pracy 1 - Popyt na czynniki wytwórcze

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Grzegorz Sobiecki
  • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Przedsiębiorstwo a czynniki wytwórcze  Popyt na czynniki wytwórcze: POŚREDNI (pochodny) - wynika z popytu na produkty, do których wytworzenia te czynniki są używane.  Przedsiębiorstwo podejmuje wraz z decyzją o rozmiarze produkcji (i w zależności od struktury rynku - jednocześnie o cenie), ...

Rynek pracy 2 - Monopson

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Grzegorz Sobiecki
  • Mikroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2975

Decyzja przedsiębiorstwa o zatrudnieniu  Ogólna zasada jest prosta: należy wybierać taką wielkość zatrudnienie, przy której krańcowy koszt ostatniej jednostki pracy jest równy krańcowemu przychodowi uzyskanemu dzięki jej zatrudnieniu: krańcowy koszt pracy = krańcowy przychód z pracy MCL = MR...

Rynek pracy 3 - Stopień aktywności zawodowej

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Grzegorz Sobiecki
  • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 875

Stopień aktywności zawodowej Stopień aktywności zawodowej to odsetek danej grupy ludności w wieku produkcyjnym wchodzący w skład zasobu siły roboczej  Przy dochodzie niepochodzącym z pracy, równym BC, człowiek może w ogóle nie praco...