Rynek pracy 3 - Stopień aktywności zawodowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pracy 3 -  Stopień aktywności zawodowej - strona 1 Rynek pracy 3 -  Stopień aktywności zawodowej - strona 2 Rynek pracy 3 -  Stopień aktywności zawodowej - strona 3

Fragment notatki:

Stopień aktywności zawodowej
Stopień aktywności zawodowej to odsetek danej grupy ludności
w wieku produkcyjnym wchodzący w skład zasobu siły roboczej

Przy dochodzie niepochodzącym z pracy, równym BC, człowiek
może w ogóle nie pracować, a jego konsumpcję wyznacza punkt C
na krzywej obojętności I2.

Podjęcie pracy pociąga za sobą konieczność poniesienia kosztów
stałych równych AC (rezygnacji przynajmniej z części dochodu, np.
zasiłku, przy całodobowym obijaniu się ). Przy niskiej godzinowej
stawce płacy linię całkowitego budżetu wyznaczają punkty CAD.

Sytuacja osoby, która podjęła pracę, jest najkorzystniejsza w
punkcie E. Leży on jednak na krzywej obojętności I1, a sytuacja tej
osoby jest korzystniejsza w punkcie C, kiedy pozostaje ona bez
pracy. Poziom dochodu i konsumpcji w obu przypadkach jest taki
sam, więc osoba ta wybierze przy tej stawce płacy obijanie się .

Przy wyższej stawce płacy położenie nowej linii ograniczenia
budżetowego wyznaczają punkty CAF. Pracując (24-H2) godzin na
dobę, można z punktu C przesunąć się do korzystniejszego
położenia G na krzywej obojętności I3I3. im zatem stawka płacy
realnej jest wyższa, tym większe szanse na aktywizację zawodową.

Na wzrost aktywności zawodowej wpływają m.in. :

wzrost godzinowych stawek płacy realnej;

obniżka stałych kosztów podjęcia pracy;

niższy dochód ze źródeł innych niż praca;

zmiany gustów, czyli preferowanie pracy kosztem czasu wolnego.
Dochód transferowy i renta ekonomiczna
 Dochód transferowy czynnika produkcji to
minimalna zapłata niezbędna, aby skłonić ten
czynnik do świadczenia usług w określonym
zastosowaniu.
 Renta ekonomiczna, to dodatkowa wypłata, jaką
otrzymuje dany czynnik produkcji, ponad dochód
transferowy konieczny do skłonienia go do
świadczenia swych usług właśnie w tym
zastosowaniu.
 Renta ekonomiczna powstaje wtedy, kiedy krzywa
podaży danego czynnika produkcji nie przebiega
poziomo. Gdy krzywa podaży pracy jest pozioma,
żaden pracownik nie zarabia wówczas więcej niż
wynosi obowiązująca na rynku stawka,
niezbędna do utrzymania go w tej gałęzi. Wtedy


(…)

… względem ceny pracy
skłania do wyboru bardziej pracochłonnych metod produkcji. Przedsiębiorstwo stara się
ograniczyć nakłady czynnika produkcji, który okazuje się relatywnie droższy.
Jak pamiętamy, zmiana ceny dobra wywołuje efekt substytucyjny i efekt dochodowy. Efekt
substytucyjny odzwierciedla zmianę relacji cen różnych dóbr, natomiast efekt dochodowy
wynika ze zmiany realnego dochodu, spowodowanej zmianą ceny.
Okazuje się, że popyt na czynniki produkcji zachowuje się tak samo. Występuje tu czysty
efekt substytucyjny przy danej wielkości produkcji. Wyższa relatywna cena pracy (płacy)
skłania przedsiębiorstwa do zastępowania jej kapitałem (efekt substytucyjny zmiany ceny
pracy).
Istnieje również efekt produkcyjny, analogiczny do efektu dochodowego w teorii popytu
konsumpcyjnego. Zwiększając…
… ekonomiczna, to dodatkowa wypłata, jaką
otrzymuje dany czynnik produkcji, ponad dochód
transferowy konieczny do skłonienia go do
świadczenia swych usług właśnie w tym
zastosowaniu.
 Renta ekonomiczna powstaje wtedy, kiedy krzywa
podaży danego czynnika produkcji nie przebiega
poziomo. Gdy krzywa podaży pracy jest pozioma,
żaden pracownik nie zarabia wówczas więcej niż
wynosi obowiązująca na rynku stawka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz