Dr Genowefa Domalewski

Geografia polityczna - wykład 07.12.2010 r.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

07.12.2010 r. Kongres Berlinski - zamknięcie etapu kolonizacji, ostatni podział terytorium zależnych. 1915 - sąsiad Związke Południowej Afryki, zajmuje Nambie wykorzystując fakt że Niemcy zaangażowane są w wojnę. W przypadku terytoriów kolonialnych w prawie międzynarodowym obowiązuje zasada że te...

Geografia polityczna - wykład 16.11.2010 r.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Geografia Polityczna 16.11.2010 r. Mechanizm secesji - dwa przeciwstawne działania, dążenie państwa do integralności terytorialnej a z drugiej strony dążenie nowego państwa do samo istnienia. Upadek Państwa i jego powstanie są ze sobą ściśle połączone. Rozczłonkowanie i powstanie nowego państwa ...

Geografia polityczna - wykład 23.11.2010 r.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

Geografia polityczna 23.11.2010 r. Uznanie jest funkcja wspomagającą w stosunkach międzynarodowych nowo powstałego państwa. Kiedy państwo zostaje przyjęte do ONZ wtedy nie ma wątpliwości do uznania państwa. Instytucja uznania rządu jest wykorzystywana w sytuacjach szczególnych, niezbyt często. Rz...

Aspekty fizyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Ukształtowanie powierzchni Ziemi Ukształtowanie powierzchni Ziemi jest wynikiem przeciwstawnego działania (interakcji) procesów endogenicznych i egzogenicznych, które powodują, że ukształtowanie powierzchni stale się zmienia. W ciągu długiego czasu rozwoju skorupy ziemskiej wzajemne oddziaływanie...

Geografia polityczna - Badania nad państwem

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1526

Geografia polityczna - wyodrębniona i autonomiczna nauka o Ziemi. Jest to młoda nauka, różni się od pozostałych nauk geograficznych. Korzenie geografii politycznej sięgają arystotelesowskiego modelu państwa doskonałego. Geografią poli...

Geopolityka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1176

Geopolityka Pojęcie geopolityka zostało stworzone przez szwedzkiego politologa Rudolfa Kjellena na początku XX w. dla określenia szczególnej analizy polityki (głównie, choć nie wyłącznie, polityki zagranicznej państw narodowych) prowadzonej ...

Kryteria klasyfikacji państw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1260

Kryteria klasyfikacji państw: polityczno - ustrojowe demograficzno - społeczne ekonomiczno - gospodarcze przyrodnicze kształt i wielkość terytorium Kryterium polityczno-ustrojowe kryterium suwerenności państwa . Kraje suwerenne i niesamodzielne.

Nihilizm i determinizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2282

Nihilizm geograficzny Nihilizm geograficzny, pogląd filozoficzno-naukowy związany z wzajemnymi powiązaniami cywilizacji ludzkiej i środowiska naturalnego . Nihilizm geograficzny głosi, że zależności między życiem człowieka i naturą nie istniej...

Państwo

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

Państwo Państwo to zgodnie z prawem międzynarodowym taka jednostka podziału politycznego świata , której przysługuje pełna niepodległość , tj. nie podlega żadnej innej jednostce politycznej. Definicja ta nie uwzględnia jednak relacji państw z organizacjami międzynarodowymi takimi jak ONZ lub Unia...

Struktura językowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Struktura językowa Ludność w Europie należy głównie do 2 dużych rodzin językowych azjatyckich i europejskich Języki europejskie dzielą się na; 1. Słowiańskie - dzielą się na wschodnio-słowiańskie, południowo- słowiańskie i zachodnio-sło...