kryteria klasyfikacji państw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kryteria klasyfikacji państw - strona 1 kryteria klasyfikacji państw - strona 2 kryteria klasyfikacji państw - strona 3

Fragment notatki:


Kryteria klasyfikacji państw: polityczno - ustrojowe demograficzno - społeczne ekonomiczno - gospodarcze przyrodnicze kształt i wielkość terytorium Kryterium polityczno-ustrojowe kryterium suwerenności państwa . Kraje suwerenne i niesamodzielne. Protektorat, mandat i powiernictwo. Protektorat - przy rozwoju wielkich potęg - narzucanie woli silnych słabszym. Mandat ( okres międzywojenny ) - Niemcy utraciły po przegranej w wojnie swoje terytoria i Liga Narodów oddała je pod zarządzanie innym krajom (Namibia oddana pod kontrolę dzisiejszemu RPA). Powiernictwo - zastąpiło mandat, głównie chodziło o przegraną w wojnie Japonię, odebrano jej niektóre tereny i oddano w powiernictwo USA, Nowej Zelandii i Australii. Dzisiaj suwerennych państw jest 196 . Problem suwerenności można rozpatrywać w zależności od aspektów wewnętrznych jak i zewnętrznych.
Państwa niesamodzielne - terytoria autonomiczne - wchodzą w skład jakiegoś kraju, choć wewnętrznie są w pełni autonomiczne. Wyspy Normandzkie to wyspy autonomiczne. Wewnątrz się rządzą same lecz na zewnątrz są reprezentowane przez Wielką Brytanię. Grenlandia - to terytorium autonomiczne Danii. Antyle Holenderskie są reprezentowane przez Holandię. Kraje samodzielne (stowarzyszone) - posiadają pełną autonomię wewnętrzną choć są reprezentowane przez inne państwa. Wyspy Coola stowarzyszone z Nową Zelandią. Federacyjne Stany Mikronezji stowarzyszone z USA. model aparatu państwa; centralistyczny (naczelne organy państwa mają max ilość kompetencji) zdecentralizowany; administracyjny (układ hierarchiczny: gminy, powiat, województwo - zależne od siebie) samorządowy ( gminy i powiaty nie podległe sobie (tylko w niewielkim stopniu) Z tym modelem związana jest federacja - władze ustawodawcze i wykonawcze na szczeblu kraju i regiony ( USA ). W Europie Niemcy i Austria (landy), Szwajcaria (Kantony ). W Azji to Indie, Pakistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W Afryce to Nigeria. W Ameryce Południowej - Argentyna, Brazylia, Kanada, Meksyk, Wenezuela. Na Oceanii - Federacyjne Stany Mikronezji.
Ustrój polityczny państwa to sposób w jaki jest realizowane państwowe kierowanie społeczeństwem.
Podział wg. Arystotelesa: monarchia, arystokracja i politea tyrania, oligarchia i demokracja Podział ten oparty został na kryterium części społeczeństwa w której imieniu sprawuje się władzę. Podział na podgrupy zależał od ilości osób sprawujących władzę. Grupa a - rządy sprawowane w interesie ogółu, grupa b - rządy w interesie jednostki. Jednym z najstarszych podziałów jest podział na republikę i monarchię.

(…)

… to Azja i Afryka. Najstarsze państwa to Japonia i kraje Europy Zachodniej.
Struktura narodowościowa;
Naród - grupa ludzi ukształtowana pod kątem wspólnych losów dziejowych, powiązana kulturą, językiem terytorium i życiem ekonomicznym oraz mająca świadomość narodową. Narodowość - używana zamiennie z narodem. Więź narodowa - ukształtowany w ciągu dziejów stan zależności pomiędzy ludźmi. Różne koncepcje narodu :
Naród - wspólnota duchowej, kulturalnej uznanej świadomości danej grupy. Naród - wspólnota polityczna, która dąży do niezależnego bytu we własnej organizacji państwowej. Naród - historyczna wspólnota danej zbiorowości.
Naród Naród - duża zbiorowość społeczna, zamieszkująca dane terytorium, o silnym poczuciu etniczności. Chociaż naród wyróżnia się na tle innych zbiorowości, to jednak nie jest możliwe precyzyjne zdefiniowanie tego pojęcia. W socjologii nie ma jednej definicji tego pojecia, istnieją też rozbieżności między stanowiskiem socjologów, antropologów i historyków.
Czynniki konstytutywne narodu
Jednym z istotnych wyróżników narodu, jest kwestia istnienia świadomości narodowej, czyli kwestia postrzegania własnej zbiorowości jako narodu. Przykładowo grupy etniczne spełniające obiektywne warunki…
… jest odróżniany od grupy etnicznej na bazie kryterium, jakim jest liczebność populacji. Wówczas zakłada się, że grupa etniczna jest zbiorowością mniejszą od narodu, choć to kryterium nie jest precyzyjne. Innym kryterium jest kwestia uznania narodu jako zbiorowości, której "przysługuje" posiadanie własnego państwa. Zazwyczaj jednak uznanie takie pojawia się, gdy dana grupa etniczna poprzez upolitycznienie zacznie…
… wszczynać ruch narodowy. Można wyróżnić we współczesnym świecie tego typu grupy etniczne, które same uważają się za prawdziwe narody (Sikhowie, Palestyńczycy, Kurdowie), ale na arenie międzynarodowej często nie ma pewności co do uznania ich jako odrębnych narodów, którym przysługiwałaby polityczna autonomia. Współcześnie nadal twierdzi się, że każdy naród ma prawo do samostanowienia. Jednak wydzielanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz