Dr Artur Rzempała

note /search

Przedmiot i funkcje systemu zarządzania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

Cel, przedmiot i funkcje systemu zarządzania produkcją i usługami Definiowanie pojęcia zarządzanie: Zarządzanie określono jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Zarządzanie jako „dokładne poznanie tego, czego się oczekuje od ludzi, a następnie dopilnowanie, by wykonali to...

Kontrolowanie - funkcje kontroli

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1463

Kontrolowanie Funkcje kontrolowania informacyjna - dostarcza niezbędnych informacji do podejmowania nowych decyzji; profilaktyczna - gdyż w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych zapobiega występowaniu przejawów kolejnych odchyleń w przyszłej działalności; instruktażowo-doradcza - inicjuje ki...

Planowanie jako funkcja zarządzania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

Planowanie jako funkcja zarządzania Potrzeba planowania zwiększona złożoność technologii, węższa specjalizacja, większe nakłady inwestycyjne, większa niepewność działania, dostosowywanie podaży do wymagań rynku, szybkie reagowanie na potrzeby klientów. Definicja procesu planowania Planowanie...

Proces i program produkcyjny

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2114

Proces produkcyjny Mianem procesu produkcyjnego określa się całokształt czynności w wyniku których z materiałów powstaje gotowy produkt o określonej wartości użytkowej. Proces produkcyjny najczęściej składa się z wielu różnych działań, więc aby móc właściwie organizować jego przebieg, należy podz...

Projektowanie systemów produkcyjnych - Plan generalny przedsiębiorstwa...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2674

PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO SYSTEM · System produkcyjny stanowi celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka i służy produkowaniu określonych produktów (wyrobów lub usług) w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów Systemem produkcyjnym j...

Organizowanie - pojęcie i rola

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

Organizowanie Pojęcie organizowania w ujęciu dynamicznym - przez organizowanie rozumie się ciąg celowych działań składających się na proces organizowania (znaczenie czynnościowe), w ujęciu statycznym - przez organizowanie rozumie się zespół ludzi wraz z niezbędnymi środkami służącymi do osiągnięc...