Dr Anna Zawidzka-Łojek

note /search

Swoboda przepływu towarów I

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1694

SWOBODA PRZEPŁYWU TOWARÓW I Podstawy traktatowe: Art. 23 TWE (ex art. 9): Podstawą Wspólnoty jest unia celna, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz stosowania ceł przywozowych i wywozowych między Państwami Członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym, jak również...

Swoboda przepływu towarów II

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1414

SWOBODA PRZEPŁYWU TOWARÓW II Podstawy traktatowe: Art. 28 TWE (ex art. 30): „Ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi”. Art. 29 TWE (ex art. 34): „Ograniczenia ilościowe w wywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważn...

Swoboda przepływu towarów III

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1708

SWOBODA PRZEPŁYWU TOWARÓW III Doktryna wymogów imperatywnych Sprawa 120/78 Cassis de Dijon [1979] ECR 649 Sprawa 788/79 Gilli i Andres [1980] ECR 2071 Sprawa 261/81 Rau de Smedt [1982] ECR 3961 Sprawa 178/84 Komisja v. Niemcy (Biersteuergesetz) [1987] ECR 1227 (ochrona konsumenta) Sprawa C-315...

Wprowadzenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 826

WPROWADZENIE ZASADY OGÓLNE INTEGRACJI GOSPODARCZEJ W RAMACH WSPÓLNOTY zakaz dyskryminacji zasada lojalności zasada subsydiarności zasada proporcjonalności PROBLEM TZW. ODWROTNEJ DYSKRYMINACJI Sprawa 175/78 R v. Saunders [1979] ECR 1129 Sprawa 35 i 36/82 Morson & Jhanian [1982] ECR 3723 ...

Pytania - Swoboda przepływu towarów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2380

swoboda przepływu towarów a inne swobody rynku wewnętrznego 2. ograniczenia swobody przepływu osób 3. porozumienia ograniczające konkurencję 1. Cła i środki o skutku równoważnym. 2.definicja kapitału i płatności 3. Jednostronne mechanizmy z WPH 1. Formuła Keck i orzecznictwo post-Keck 2. Nadużywan...

Swoboda świadczenia usług

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1610

SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG Podstawy traktatowe: Art. 49 TWE (ex art. 59): „W ramach poniższych postanowień ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz Wspólnoty są zakazane w odniesieniu do obywateli Państw Członkowskich m...

Swoboda przedsiębiorczości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 945

Swoboda przedsiębiorczości Podstawy traktatowe: Art. 43 TWE (ex art. 52): Ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państwa Członkowskiego są zakazane w ramach poniższych postanowień. Zakaz ten obejmuje również ograniczenia w tworzeniu a...

Swoboda przepływu kapitału

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1001

SWOBODA PRZEPŁYWU KAPITAŁU Podstawy traktatowe: Art. 56 (ex art. 73 b): W ramach postanowień niniejszego rozdziału zakazane są wszelkie ograniczenia w przepływie kapitału między Państwami Członkowskimi oraz między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi. W ramach postanowień niniejszego roz...

Swoboda przepływu osób

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1295

SWOBODA PRZEPŁYWU OSÓB I Swoboda przepływu pracowników Podstawy traktatowe: Art. 39 TWE (ex art. 48): 1. Zapewnia się swobodę przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty. Swoboda ta obejmuje zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między pracownikami Państw Członkow...