Dr Anna Sieczko

note /search

Pojęcie i istota przedsiębiorczości

  • Przedsiębiorczość
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2758

WYKŁAD 1 7.10.2010 zaliczenie - test zamknięty. WYKŁAD 2 14.10.2010 Pojęcie i istota przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość to zdolność do przewidywania i skłonności do podejmowania ryzyka - R. Cantillon XIX w. Pojęcie przedsiębiorczości ewoluowało na przestrzeni lat, trudno znaleźć jednoznaczną def...

Przedsiębiorczość-wykład 3

  • Przedsiębiorczość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1134

WYKŁAD 3 21.10.2010 Wg ekonomistów przedsiębiorcę wyróżnia pięć kluczowych cech: Autonomia działania - odnosi się do niezależnego działania osoby w formułowaniu idei i doprowadzaniu do jej wykonania, Innowacyjność - cechuje osoby do angażowania się w nowe idee, eksperymentowanie i realizacje proc...

Przedsiębiorczość-wykład 4

  • Przedsiębiorczość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1148

WYKŁAD 4 28.10.2010 Obszar działania: przedsiębiorstwa krajowe (produkt tylko na rynek jednego kraju), przedsiębiorstwa międzynarodowe (produkt na rynek innego kraju), przedsiębiorstwa wielonarodowe (produkt dostosowany do poszczególnych rynków), przedsiębiorstwa globalne (produkt jednakowy na ...

Ryzyko w przedsiębiorstwie-wyklad 5

  • Przedsiębiorczość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043

WYKŁAD 5 4.11.2010 Ryzyko w przedsiębiorstwie Ryzyko oznacza, że na skutek niepełnej informacji są podejmowane decyzje, które nie są optymalne z punktu widzenia przyjętego celu - Kreim. Ryzyko to mierzalne prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o cechach innych niż zdarzenie oczekiwane i wpływa...

Przedsiębiorczość w rozwoju lokalnym-wykład 6

  • Przedsiębiorczość
Pobrań: 126
Wyświetleń: 791

WYKŁAD 6 18.11.2010 Przedsiębiorczość w rozwoju lokalnym Rozwój lokalny to (względnie systematyczny i trwały) proces zmian w układzie lokalnym w wyniku którego zwiększa się suma szans indywidualnego rozwoju poszczególnych mieszkańców. Aspekty rozwoju lokalnego: Gospodarcze (poziom PKB na 1 miesz...

Przedsiębiorczość międzynarodowa-wykład 7

  • Przedsiębiorczość
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1652

WYKŁAD 7 25.11.2010 Przedsiębiorczość międzynarodowa Definicje - internacjonalizacja (umiędzynarodowienie): Internacjonalizacja oznacza każdy rodzaj działalności gospodarczej podejmowanej przez przedsiębiorstwo za granicą /Rymarczyk/...