Przedsiębiorczość międzynarodowa-wykład 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorczość międzynarodowa-wykład 7 - strona 1 Przedsiębiorczość międzynarodowa-wykład 7 - strona 2 Przedsiębiorczość międzynarodowa-wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 7 25.11.2010 Przedsiębiorczość międzynarodowa
Definicje - internacjonalizacja (umiędzynarodowienie):
Internacjonalizacja oznacza każdy rodzaj działalności gospodarczej podejmowanej przez przedsiębiorstwo za granicą /Rymarczyk/
Internacjonalizacja to proces, przez który firma zwiększa swoją świadomość co do wpływu działalności międzynarodowej na jej przyszły rozwój, a także ustala międzynarodowe związki i zawiera transakcje z firmami z innych krajów /Griffin/
Na proces internacjonalizacji wpływa:
Handel międzynarodowy,
Przepływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
Międzynarodowe alianse strategiczne /współpraca produkcyjna, działalność marketingowa, współpraca B+R (badawczo-rozwojowa)/.
Etapy procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa: Etap I dokonuje się w sferze handlu - podejmowane działania wyłącznie handlowe (eksport) [etap najmniej ryzykowny], Etap II dokonuje się w sferze produkcji - przedsiębiorstwo podejmuje różnoraką działalność produkcyjno-handlową, Etap III dokonuje się globalizacja działalności przedsiębiorstwa - na tym etapie tworzą się korporacje.
Motywy działań internacjonalizacyjnych (zewnętrznych): Rynkowe :
Stagnacja na rynku krajowym,
Niewykorzystane moce produkcyjne,
Oligopolistyczne struktury rynku krajowego co powoduje ograniczenie konkurencyjności,
Szybko rozwijające się rynki,
Procesy integracyjne przyciągające inwestorów,
Efekt naśladownictwa. Kosztowe :
Niskie koszty siły roboczej,
Niskie stopy podatkowe,
Tańsze kredyty,
Zwolnienia celne. Zaopatrzeniowe (importowe):
Dostęp do surowców,
Dostęp do nowych technologii charakterystycznych dla danego kraju a niemożliwych do wykorzystania w kraju macierzystym. Polityczne :
Stabilność polityki,
Stabilność przepisów prawnych,
Łatwość transferów zysku,
Sprzyjająca wymianie towarów polityka handlowa,
Bezpieczeństwo.
Motywy działań internacjonalizacyjnych (wewnętrzne): Motywy proaktywne :
Wiedza zarządu,
Przekonanie o unikatowości własnej oferty,
Zorientowanie na profity płynące z udziału w rynku międzynarodowym,
Dysponowanie atutami technologicznymi. Motywy reaktywne Nadwyżki produkcyjne,
Osiągnięcie stanu nasycenia na krajowym rynku,
Działania konkurencji,
Bliskie sąsiedztwo rynków zewnętrznych,
Istotny spadek wyników sprzedaży na rynku macierzystym.


(…)

… nad zagranicznym przedsięwzięciem.
Sposoby wejścia na rynek zagraniczny:
Eksport
Zalety
Wady
wykorzystanie efektu doświadczenia,
przedsiębiorstwo może uzyskać korzyści skali
wysokie koszty transportu,
bariery handlowe ograniczające czas wejścia,
trudności zaangażowania marketingu
Najbardziej popularne w Polsce - 54% przedsiębiorstw ją wybrało
Licencja
Zalety
Wady
niskie koszty i małe ryzyko
brak skutecznej…
… lokalizacji,
ograniczone możliwości skorzystania z efektu doświadczenia
Alians strategiczny
Zalety
Wady
możliwość uzyskania efektów skali,
uczenie się od partnerów,
dostęp do nowych technologii,
wspólne zarządzanie ryzykiem,
niższe koszty wejścia na nowe rynki
problemy z koordynacją wspólnych działań,
brak świadomości występowania barier kulturowych, administracyjnych, geograficznych i ekonomicznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz