Ryzyko w przedsiębiorstwie-wyklad 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko w przedsiębiorstwie-wyklad 5 - strona 1 Ryzyko w przedsiębiorstwie-wyklad 5 - strona 2 Ryzyko w przedsiębiorstwie-wyklad 5 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 5 4.11.2010 Ryzyko w przedsiębiorstwie
Ryzyko oznacza, że na skutek niepełnej informacji są podejmowane decyzje, które nie są optymalne z punktu widzenia przyjętego celu - Kreim.
Ryzyko to mierzalne prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o cechach innych niż zdarzenie oczekiwane i wpływającego w sposób bezpośredni lub pośredni na odchylenie wartości docelowej poziomu zakładanego.
Aspekty ryzyka:
Dotyczy wszystkich przedsiębiorstw,
Towarzyszy działaniu lub brakowi działania,
Przychodzi ze świata zewnętrznego lub wewnątrz przedsiębiorstwa,
Obejmuje negatywne konsekwencje oraz niewykorzystane szanse (utracone korzyści),
Ryzyko obejmuje procesy dokonujące się poza człowiekiem, w jego otoczeniu, ale wskutek jego udziału,
Ryzyko jest działaniem ukierunkowanym na osiągnięcie celu,
W jednakowych sytuacjach ryzyko nie jest identyczne dla wszystkich osób.
Czy ryzyko można utożsamiać z niepewnością?
Nie :)
Niepewność ma formę mierzalną i niemierzalną. Ryzyko to forma mierzalna - zdarzenia podlegają przewidywalnemu prawdopodobieństwu, które można ująć w formułę matematyczną. Niepewność to forma niemierzalna - zakres zdarzeń nie jest znany.
Typy ryzyka:
Ryzyko systematyczne,
Ryzyko specyficzne.
Ryzyko systematyczne
Inaczej określane jako podstawowe. Ryzyko to jest związane z siłami przyrody oraz wynika z warunków ekonomicznych, prawnych oraz politycznych danego rynku oraz rynku globalnego.
Źródła ryzyka systematycznego:
Inflacja, Zmiana stopy procentowej,
Zmiany przepisów podatkowych,
Sytuacja polityczno-ekonomiczna.
Ryzyko specyficzne
Wiąże się z indywidualnymi decyzjami. Do najważniejszych elementów kształtujących poziom tego ryzyka należy:
Doświadczenie i trafność decyzji przedsiębiorcy,
Zaangażowanie i umiejętności pracowników,
Konkurencja panująca w branży,
Atrakcyjność jakościowa lub cenowa oferowanych produktów i usług.
Typy ryzyka - działalność gospodarcza
Ryzyko finansowe,
Ryzyko niefinansowe.
Oba wpływają na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego to przy ryzyku finansowym jest to wpływ bezpośredni, natomiast przy ryzyku niefinansowym wpływ pośredni.
Ryzyko finansowe - rodzaje
Ryzyko handlowe:
Płynności, Kredytowe;
Ryzyko rynkowe:
Walutowe,
Stopy procentowej.
(może być np. pytanie jak eksport/import wpływa na ryzyko)


(…)

… zarządzanie zdywersyfikowanym ryzykiem.
Małe i średnie przedsiębiorstwa,
Duże przedsiębiorstwa.
Fazy procesu zarządzania ryzykiem:
Identyfikacja ryzyka,
Analiza ryzyka,
Sformułowanie wariantów,
Ocena ryzyka,
Decyzje i działania w obszarze ryzyka,
Kontrola, monitoring i ocena podjętych działań.
Przeciwdziałanie ryzyku:
Wkalkulowanie w cenę - ryzyko skalkulować, wycenić i wliczyć w cenę wyrobu,
Zapobieganie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz