Dr Anna Komorowska

note /search

Elektrochemia - pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1344

ELEKTROCHEMIA 1.Jednostką przewodności jest: om-1; (z definicji jest to odwrotność oporu); 2.Ruchliwość jonu nie zależy od: żadne z powyższych; (zależy od temperatury, różnicy potencjałów, natężenia pola, stężenia, właściwości rozpuszczalnika); 3.Stała Faradaya jest to ładunek: 6,023*1023 el...

Fizykochemia polimerów-test

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812

1) Jeśli niepewność pomiaru promienia kuli wynosi 0,5 mm to objętość kuli zostanie wyznaczona: a. 3 razy większą; b. pochodna logarytmiczna, stosunek ΔV/V = 3*ΔR/R 2) Niepewność systematyczna spowodowana jest: a. konstrukcją i czuło...

Dokładność i powtarzalność-wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1337

Dokładnością i powtarzalność pomiarów • Dokładność oznacza stopień w jakim wynik pomiaru odpowiada rzeczywistej wartości • Odtwarzalność miarą pewności z jaką możemy spodziewać się takiego samego wyniku, jeżeli dokonamy pomiaru tą samą metodą. Określenie niepewności pomiarów Błędem pomiar...

Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni-wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1498

Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni Zakres podczerwieni obejmuje promieniowanie elektromagnetyczne pomiędzy 0,78-1000 μm czyli 14300 a 200cm-1 podczerwień dzielimy na: bliska podczerwień (ang. near infrared, NIR), 0,78-2 μm śred...

Spektroskopia Ramana-wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1687

Od medycyny po historię sztuki – spektroskopia Ramana Indukowany moment dipolowy ind  E Polaryzowalność Os...

Procesy zachodzące w czasie wzbudzenia cząsteczki-wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1379

Spektroskopia emisyjna Procesy zachodzące w czasie wzbudzenia cząsteczki • Przesunięcie ładunku • Konformacje • Transfer elektronu • Transfer protonu • Transfer energii • Tworzenie: • ekscymerów, ekscypleksów • Fotochemiczne transformacje Schemat Jabłońskiego • • • • • • S sta...

Spektroskopia rezonansów magnetycznych: EPR, NMR-wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

Spektroskopia rezonansów magnetycznych: EPR, NMR Eksperyment Sterna - Gerlacha Atomy wieloelektronowe H, Na, K, Cd, Th, Cu, Ag, and Au Otrzymano Dwie wiązki Strumień atomów B Pole magnetyczne Doświadczenie Oersteda Moment magnety...

Wstęp do elektrochemii-wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

Wstęp do elektrochemii Wykład 2, cz. 1 Elektroda - półogniwo • Jest to układ złożony z dwóch faz przewodzących: • 1. Stały przewodnik • 2. Elektrolit • Na granicy faz tworzy się potencjał • Związany jest z powstawaniem podwójnej warstwy...

Elektrochemiczne metody-wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 707

Elektrochemiczne metody Kulometria Kulometria • Metody oparte na elektrolizie: Prawa Faradaya 1. M = kQ = kit K-równoważnik elektrochemiczny: masa wydzielona przez ładunek 1C przez prąd 1A w czasie 1 sek. 2. Jednakowe...