Procesy zachodzące w czasie wzbudzenia cząsteczki-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy zachodzące w czasie wzbudzenia cząsteczki-wykład - strona 1 Procesy zachodzące w czasie wzbudzenia cząsteczki-wykład - strona 2 Procesy zachodzące w czasie wzbudzenia cząsteczki-wykład - strona 3

Fragment notatki:

Spektroskopia emisyjna
Procesy zachodzące w czasie
wzbudzenia cząsteczki
• Przesunięcie
ładunku
• Konformacje
• Transfer
elektronu
• Transfer protonu
• Transfer energii
• Tworzenie:
• ekscymerów,
ekscypleksów
• Fotochemiczne
transformacje
Schemat Jabłońskiego


S stany singletowe
T stany trypletowe
A absorpcja
F fluorescencja
P fosforescencja
IC konwersja
wewnętrzna
• ISC konwersja
interkombinacyjna
Procesy fizyczne zachodzące
podczas wzbudzenia
Schemat Jabłońskiego
Wpływ poziomów oscylacyjnych
na emisję i absorpcję
Czasy w jakich zachodzą procesy
dezaktywacji cząsteczki
• Absorpcja: 10-15 s
• Relaksacja wibracyjna: 10-12 - 10-10 s
• Czas życia w pierwszym stanie
wzbudzonym S1 10-10 - 10-7 s, fluorescencja
• Konwersja wewnętrzna: 10-11 - 10-9 s
• Konwersja międzysystemowa: 10-10 - 10-8 s
• Czas życia stanu wzbudzonego T1 10-6 – 1s,
fosforescencja
Charakterystyka zachodzących
procesów w czasie wzbudzenia
• Konwersja wewnętrzna
Jest to bezpromieniste przejście pomiędzy dwoma
elektronowymi stanami o tej samej
multipletowości (2S+1). W roztworze proces ten
zachodzi jako relaksacja wibracyjna z wysokich
stanów wibracyjnych do podstawowego
wibracynego. Dzieje się tak na skutek kolizji z
cząsteczkami rozpuszczalnika
• Kiedy cząsteczka zostaje wzbudzona do wyższego
stanu wibracyjnego pierwszego wzbudzonego
elektronowego to poprzez procesy wibracyjnej
relaksacji lub konwersji wewnętrznej i
wibracyjnej relaksacji gdy są to stany elektronowe
wyższe przechodzi do stanu podstawowego
oscylacyjnego pierwszego stanu wzbudzonego
elektronowego w czasie około 10-13 - 10-11 s.
• Przejście ze stanu elektronowego 1 do 0 jest już
mniej prawdopodobne ze względu na największa
różnicę energii.
Fluorescencja
• Prawo Kashy i
Wawiłowa:
• Konsekwencją tego
prawa jest, że
fluorescencja i
fosforescencja są
przesunięte w
kierunku fal
dłuższych
Fosforescencja
• Konsekwencje
wydajnego
procesu
konwersji
interkombina cyjnej
Czynniki wpływające na emisję
Polarność
• Obecność wiązań
wodorowych
• pH
• Ciśnienie
• Lepkość
• Temperaturę
• Wygaszanie
Potencjał elektryczny
• Obecność jonów
•Wydajność kwantowa fluorescencji
• Q = ilość fotonów emitowanych/ilość fotonów
absorbowanych
Q = 1 w specjalnych warunkach
Widmo charakterystyczne tak jak absorpcyjne
Tryptofan
Charakterystyczne pasmo absorpcji i
emisji.
2
Maksimum
intensywności
A
Intensywność
150 Fluorescencji
(Q)
100
50
200
300
400
λ max
Zastosowanie
•Podobne jak uv/vis spektroskopii
•analityczne.
•Strukturalne – lokalne konformacje (aromatyczne
aminokwasy), struktura trzeciorzędowa białek,
denaturacja.
•Kompleksowanie, tworzenie wiązań.
•Chemiluminescencja.
•Mikroskopia fluorescencyjna.
•Fluorescencja jest znacznie wrażliwsza na zmiane
środowiska fluoroforu niż spektroskopia absorpcyjna w
zakresie UV/Vis.
próbka
Io λ1
Źródło
światła
Monochromator
Przepuszczone
promieniowanie
Emisja
λ2
Detektor
1.Wewnętrzne fluorofory w białkach to Trp, Tyr & Phe. Trp & Tyr
emisja znacznie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz