Dr Aneta Mikucka

note /search

Ryzyko-Wykład 1

  • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1232

WYKŁAD 1 - 3.10.2012 Ryzyko: Jest praktycznie nie do uniknięcia zarówno w sferze życia prywatnego, jak i działalności gospodarczej Podstawowe pojęcie nauk ekonomicznych a zwłaszcza finansów Słowo pochodzi od staro włoskiego risicare co oznacza „odważyć się”

Zarządzanie ryzykiem-Wykład 2

  • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

WYKŁAD 2 - 10.10.2012 Zarządzanie ryzykiem System metod i działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego i do podejmowania w tym celu optymalnych decyzji Identyfikacja ryzyka Pomiar ryzyka (aby zobaczyć czy trzeba wkładać dużo wysiłku w z...

Sterowanie ryzykiem-Wykład 4

  • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1211

WYKŁAD 4 - 24.10.2012 Sterowanie ryzykiem: Podejmowanie działań, które mają na celu ograniczenie ryzyka do dopuszczalnych rozmiarów Podejście do sterowania ryzykiem: Podejście aktywne - polegające na oddziaływaniu na przyczyny ryzyka, Podejście pasywne - koncentrujące się na zabezpieczaniu prze...

Ryzyko rynkowe w banku

  • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1512

WYKŁAD 6 - 07.11.2012 Ryzyko rynkowe w banku: Definicje: Zagrożenie osiągnięcia innych niż planowanie wyników działania. Prawdopodobieństwo poniesienia strat związanych z niekorzystnymi zmianami cen. Wartość aktywów i pasywów może wzrosn...