Dr Andrzej Zyguła

note /search

Obligacje- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3710

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawowe charakterysyki obligacji, określenie ceny, konwencje naliczania odsetek, wycena obligacji, metoda dochodowa. (…) … Są dwa podstawowe rodzaje ryzyka inwestycji w obligacje RYZYKO INWESTYCJI W OBLIGACJE: ryzyko kredytowe (credit risk),...

Akcje - Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3269

Akcja to papiery wartościowe oznaczające prawo jej posiadacza do współwłasności firmy, która ją wyemitowała... Kapitał zakładowy to kapitał wniesiony przez wszystkich akcjonariuszy z tytułu nabycia wyemitowanych przez spółkę akcji. Analiza fundamentalna: 1. Makroekonomiczna- ogólna ocena...

Wzory - Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 945
Wyświetleń: 3647

Można znaleźć wzory: cena fakturowa obligacji, narosłe odsetki, wycena wartość obligacji, stopa zwrotu obligacji do momentu przedterminowego wykupu (YTC), bieżąca stopa zwrotu, całkowita stopa zwrotu, efektywne duration... ...

Podstawy teorii portfela

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 616
Wyświetleń: 4501

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Ekonomiczny w Krakowie , a prowadzi je dr Andrzej Zyguła. Notatka składa się z 34 stron Notatka porusza zagadnienia takie jak - podstawy terorii portfela - analiza dochodu i ryzyka - pomiar dochodu z inwetycji - stopa...

Makroekonomia - Wady PNB

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4151

Nie uwzględnia szarej strefy gosp. przestępczości kryminalnej. 2. Nie uwzględnia wartości czasu wolnego. 3. Nie uwzględnia takich czynników dobrobytu jak: odpowiednie warunki pracy, poczucie bezpieczeństwa, stosunki międzyludzkie. 4. Nie obejmuje wielu cennych dóbr i usług nie objętych transakcjami...

Miary efektywności zarządzania portfelem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1988

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kategorie zarządzania portfelem, miernik Sharpe'a, miernik Treynora, miernik Jensena, przykłady. ...