Dr Adrian Kurcbart - strona 6

Strategia perswazji - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Adrian Kurcbart
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2359

Centralna i peryferyczna strategia perswazji Kiedy k ł a ść nacisk na centralne czynniki w komunikacji — takie jak si ł a argumentów — a kiedy na czynniki peryferyczne dla logiki argumentów — takie jak wiarygodno ść i atrakcyjno ść nadawcy? Odpowiedzi na to pytanie udzielaj ą dwie wp ł ywowe teorie...

Szacowanie współzmienności - opracowanie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Adrian Kurcbart
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Szacowanie wspó ł zmienno ś ci Szacowanie wspó ł zmienno ś ci obejmuje ocenianie korelacji pomiędzy dwiema zmiennymi. Bez rozumienia współzmienności — nie mając wiedzy, z jaką trafnością możemy przewidywać jedną zmienną na podstawie innej — żylibyśmy w świecie nieprzewidywalnym, gdzie wszystkie ...

Ukryte teorie osobowości - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Adrian Kurcbart
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

Ukryte teorie osobowo ś ci Je ś li wiemy, i ż kto ś jest grzeczny, stosujemy wa ż ny typ schematu, nazywany ukryt ą teori ą osobowo ś ci , by okre ś li ć , jaka jest dana osoba. Teorie te sk ł adaj ą si ę z naszych w ł asnych przekona ń o zasadach wspó ł wyst ę powania cech osobowo ś ci (Andersen, ...