Dr Adam Musielewicz - strona 3

Trzy Polski- Instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych- M. Ma...

  • dr Adam Musielewicz
  • Socjologia edukacji
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1372

Trzy Polski- Instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych- M. Marody W latach 90 panowała tendncja do podziału społ. Polskiego na przegranych i wygranych. „Wygrani” mali tendencję do silniejszego popierania reform rynkowych, podczas gdy „przegrani” częściej wspominali z

Wiedza społeczna a socjologia - omówienie

  • dr Adam Musielewicz
  • Socjologia edukacji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 707

SOCJOLOGIA I SPOŁECZEŃSTWO Wiedza społeczna a socjologia SOCJOLOGIA to termin Augusta Comte’a, który na potrzeby nowej dziedziny nauki połączył z sobą greckie słowa: socius (zbiorowość, społeczeństwo) i logos. Miało to miejsce w 1838 roku i stało się symbolicznym początkiem nauki o społeczeństw...

Zmiana społeczna - Giddens

  • dr Adam Musielewicz
  • Socjologia edukacji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1869

ZMIANA SPOŁECZNA- GIDDENS Zmianę społeczną trudno zdefiniować, bo w jakimś sensie wszystko się ciągle zmienia. By ustalić czy zaszła zmiana, trzeba wykazać przekształcenia tego w czasie. 3 ZASADNICZE STAŁE ŹRÓDŁA ZMIANY SPOŁECZNEJ: środowisko fizyczne organizacje polityczne czynniki kulturowe...

Zmiana społeczna - rozwój i postęp - omówienie

  • dr Adam Musielewicz
  • Socjologia edukacji
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2142

Sztompka „Socjologia” rdz. 19. „Zmiana społeczna, rozwój i postęp” Zmiana społeczna – różnica między stanem systemu społecznego (grupy, organizacji) w jednym momencie czasu i stanem tego samego systemu w innym momencie czasu. Zmiana może nastąpić na poziomie: składu systemu – migracje, rekrutac...

Co to jest socjologia - definicja

  • dr Adam Musielewicz
  • Socjologia edukacji
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1540

GIDDENS- Co to jest socjologia? SOCJOLOGIA jest badaniem życia społecznego i społeczeństw. Przedmiotem socjologii jest zachowanie ludzi jako istot społecznych. Szukanie odpowiedzi na pytanie dlaczego jesteśmy kim jesteśmy i dlaczego działamy jak działamy. WYOBRAŹNIA SOCJOLOGICZNA Wyzwolenie się...