Dr Adam Musielewicz

note /search

Pojęcia globalizacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1001

I. Pojęcia globalizacji (wytłumaczenie trzech definicji) 1. Proces rozpowszechniania sie globalnego kapitalizmu, liberalizacji, prywatyzacji doprowadził do powstania globalnej społeczności i schyłku państwa narodowego (lata 90 te). Niektórzy uważają jednak, że przepływy ujmowane jako część docho...

Poprzedniki macdonaldyzacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

Poprzedniki macdonaldyzacji: Biurokracja Obszerna struktura organizacyjna składająca się z hierarchicznie powiązanych stanowisk. Ludzie, którzy je zajmują, mają określone obowiązki i muszą postępować zgodnie z zasadami i przepisami oraz pod przymusem wywieranym przez tych, którzy są na wyższych...

Praca a rodzina

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

Giddens „Praca a rodzina” PRACA ZAWODOWA A OBOWIĄZKI DOMOWE  zanik tradycyjnej rodziny ( z mężczyzną żywicielem)  większe równouprawnienie kobiet w domu i w pracy ·powiększenie się dystansu między rodzinami „bogatymi w pracę” i „ubogimi w pracę” – wzrost polaryzacji społeczeństwa i ubóstwa ...

R. Dahrendorf - O pojęciu szans życiowych

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 2352

R. Dahrendorf – O pojęciu szans życiowych „. ..nawet najłagodniejsze wymagania wobec nich odbierają niewłaściwie jako stres nie do zniesienia.” Społeczeństwa: – to pola ról społecznych, – to twór namacalny za sprawą sąsiadów i kolegów, biur i sądów, itd. – to struktura, reguły i strzeżenie t...

Socjologia edukacji jako nauka

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1883

SOCJOLOGIA EDUKACJI Czynniki, które zadecydowały o powstaniu socjologii jako nauki: -czynniki ekonomiczne(kształtuje się kapitalizm, migracje ludzi do miast, urbanizacja, masowa produkcja) -czynniki polityczne(wielka rewolucja francuska 1789-1799) -prąd filozoficzno- intelektualny-oświecenie(m...

Wykluczenie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1232

WYKLUCZENIE ZAKRES PODSTAWOWY (wymagania: efekt Pigmaliona, Galatei, Golema) EFEKT PIGMALIONA „Efekt pozytywnego i negatywnego nastawienia nauczycieli wobec uczniów EFEKT GOLEMA Zaniżanie ocen dzieci z rodzin o niskich statusach E...

Zasady socjalizacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1659

ZASADY SOCJALIZACJI: 1.socjalizacja wczesna ma znacznie większy wpływ na formowanie się osobowości niż socjalizacja późniejsza 2.interakcja z osobami ważnymi jest dla nas znacznie ważniejsza niż relacje z osobami trzecimi 3.interakcja w g...

Kultura zaufania - omówienie

 • Socjologia edukacji
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1421

KULTURA ZAUFANIA Teoria zaufania pojawia się jako osobne zagadnienie w socjologii dopiero pod koniec lat 70-tych XX wieku. 1979 – Niklas Luhmann publikuje esej, w którym opisuje zaufanie jako zjawisko niezbędne w nowoczesnych społeczeńs...