Dr Adam Musielewicz - strona 2

Młodzież jako kategoria społeczna - omówienie

 • dr Adam Musielewicz
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1561

Marian Filipiak „Od subkultury do kultury alternatywnej” rozdz. Młodzież jako kategoria społeczna i czynnik zmian społecznych” Socjologiczne ujęcie młodzieży w 2 perspektywach: młodzież- jest traktowana jako społeczna kategoria obe...

Młodzież - omówienie

 • dr Adam Musielewicz
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

Młodzież POKOLENIE- suma wszystkich należących do danego kręgu kulturowego osób w mniej więcej równym wieku, które na podstawie wspólnej sytuacji historyczno-społecznej wykazują podobieństwo postaw, motywacji, nastawień i systemów wartości. Pokolenia powstają dzięki przeobrażeniom warunków socj...

Od działań masowych do ruchów społecznych - omówienie

 • dr Adam Musielewicz
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1449

Sztompka rozdz 7. „Od działań masowych do ruchów społecznych” Społeczeństwo masowe:  przeważnie działamy w otoczeniu wielkiej liczby innych ludzi, w ogromnych zbiorowościach,  trzy rodzaje aktywności zbiorowej: Działania masowe: wielu ludzi, podobnym czasie, ale osobno i dla indywidualnych c...

Polska młodzież w okresie przemian - omówienie

 • dr Adam Musielewicz
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

Barbara Fatyga „Polska młodzież w okresie przemian” w: Wymiary życia społecznego-M. Marody (red). Dwa główne podejścia socjologicznych badań młodzieży: nacisk na stałość pewnych cech socjodemograficznych i kulturowych młodzieży jako kate...

Socjalizacja przez szkołę - omówienie

 • dr Adam Musielewicz
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1092

Klaus Tillmann „Socjalizacja przez szkołę- a zarazem wprowadzenie do podstawowych teorii socjologicznych.” W społeczeństwach „przednowoczesnych”, poza codziennym życiem nie było żadnych urządzeń społecznych, które służyłyby np.: wychowaniu, opiece nad starcami lub opiece zdrowotnej. W dzisiejsz...

Socjologia dziś - omówienie

 • dr Adam Musielewicz
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

SOCJOLOGIA DZIŚ Różnice w poglądach Perspektywy teoretyczne w socjologii Comte - Durkheim - FUNKCJONALIZM Marks MARKSIZM Weber- - - - - - - - - - - G. Mead- SYMBOLICZNY INTERAKCJONIZM - - - - - - - -  Posredni wpływ bezpośredni wpływ FUNKCJONALIZM Społeczeństwo działa współtworząc stabi...

Społeczeństwo-przedmiotem socjologii - omówienie

 • dr Adam Musielewicz
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1351

SPOŁECZEŃSTWO - PRZEDMIOT SOCJOLOGII "Dla dzisiejszej socjologii społeczeństwo to nie konkretna zbiorowość, lecz raczej swoisty rodzaj rzeczywistości, która manifestuje się w najrozmaitszy sposób w zbiorowościach najrozmaitszej skali" W socjologii powstało siedem punktów widzenia na t...

Trauma zmian społecznych - omówienie

 • dr Adam Musielewicz
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2219

Sztompka – rozdział 20: Trauma zmian społecznych co wywołuje traumę: nagła, szybka, gwałtowna zmiana, dokonana w krótkim czasie zmiana o szerokim zakresie , obejmująca równocześnie różne dziedziny życia społecznego zmiana głęboka i radykalna, dotykająca centralnych dla zbiorowości wartości, reg...