Dopuszczalność oraz dokonanie czynności prawnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dopuszczalność oraz dokonanie czynności prawnej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

DOPUSZCZALNOŚĆ ORAZ DOKONANIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ.
O dopuszczalności dokonania czynności prawnej określonego rodzaju rozstrzyga prawo właściwe dla czynności prawnej, o którą chodzi.
Wg prawa właściwego dla czynności prawnej, o którą chodzi, oceniać należy także jej istnienie jako czynności prawnej.
Prawo to określa składniki hipotetycznego stanu faktycznego tworzącego czynność prawną danego rodzaju.
Wg tego prawa należy ustalić czy do dokonania czynności prawnej wystarczy złożenie jednego oświadczenia woli czy niezbędne jest złożenie dalszych oświadczeń woli.
Prawu właściwemu dla czynności prawnej podlega wymóg zgody osoby trzeciej na dokonanie danej czynności prawnej łącznie z oceną skutków braku zgody.
Dojście do skutku umowy podlega prawu rządzącemu umową.
Milczenie strony, która otrzymała odpowiednie oświadczenie drugiej strony - milczenie oblata może być traktowane na równi przyjęciem ofert tylko wtedy, gdy przewiduje to prawo jego miejsca zamieszkania lub siedziby ( okresu kiedy milczenie to miało miejsce).
Ze względu na potrzebę ochrony oferenta można rozważać wprowadzenie dodatkowego zastrzeżenia : milczenie oblata doprowadzi do zawarcia umowy, jeśli skutek taki przewiduje nadto prawo rządzące umową.
Konwencja rzymska z 1980 o prawie właściwym dla zobowiązań umownych.
Istnienie i ważność umowy ocenia się wg prawa, które byłoby właściwe, gdyby umowa lub jej postanowienie były ważne.
Jeżeli nie byłoby uzasadnione dokonywanie oceny skutków zachowania się jednej ze stron wg prawa określonego z ust 1, strona ta w celu ustalenia, że nie wyraziła zgody na zawarcie umowy, może powołać się na prawo państwa swojego miejsca zwykłego pobytu.
Rzym I - podobne uregulowanie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz