Dokumenty informacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumenty informacyjne - strona 1 Dokumenty informacyjne - strona 2

Fragment notatki:

Dokumenty informacyjne Pisma informacyjne powinny zawierać wyczerpujące informacje, a jednocześnie być
zwięzłe i krótkie. Należą do nich np.: listy reklamowe, zawiadomienia, komunikaty, notatki,
sprawozdania, protokoły, podania, prośby, postanowienia, decyzje.
Protokół to pismo, które:
Ü dokładnie rejestruje przebieg obrad, posiedzeń, kontroli;
ÛÜ opisuje treść przemówień, wniosków i uchwał zebrania, sesji, komisji;
ÛÜ opisuje działania, czynności i fakty stwierdzone przez pracownika lub grupę pracowników;
ÛÜ stwierdza okoliczności, zdarzenia itp.
Elementy składowe protokołu:
ÛÜ część wstępna (tytuł i wstęp). W tytule zawarte jest określenie rodzaju protokołu, rodzaju
zdarzenia, stanu, miejscowości, daty oraz godziny. We wstępie podaje się osoby biorące
udział, osoby nieobecne, porządek dnia.
ÛÜ część zasadnicza. To dokładne przedstawienie czynności i zdarzeń z uwzględnieniem
okoliczności jakie im towarzyszyły. Treść części zasadniczej protokołu może być
przedstawiona w formie dosłownej, streszczonej lub uproszczonej;
ÛÜ część końcowa. Zawiera godzinę ukończenia czynności i formułę stwierdzającą
zakończenie czynności. Protokół podpisują przewodniczący zebrania i protokolant. Pod
treścią protokołu z lewej strony arkusza wymienia się osoby, które otrzymują protokół do
wykonania zawartych w nim zadań lub do wiadomości.
Najczęściej są spotykane protokoły: zdarzeń, zebrań i narad, kontrolne, zdawczo-
-odbiorcze, przesłuchań, rozpraw.
Sprawozdanie Stanowi relację z przebiegu pewnych wypadków bądź określenie pewnego stanu rzeczy.
Powinno zawierać fakty oraz okoliczności im towarzyszące, które mogą być zweryfikowane.
Informacje stanowiące jedynie osobiste poglądy i przypuszczenia nie są sprawozdaniami
w ścisłym tego słowa znaczeniu. Są to opinie, wnioski czy też konkluzje (E. Stefaniak-Piasek:
Technika pracy biurowej, część 2. WSiP, Warszawa 2003, s. 62.)
Sprawozdania pisemne wykonuje się na formularzach bądź na blankietach
korespondencyjnych.
Sprawozdania na formularzach zawierają z góry ustalone pytania, co umożliwia
uzyskanie pożądanych wiadomości.
Sprawozdania na blankietach korespondencyjnych są przeznaczone dla jednego odbiorcy.
W razie potrzeby opracowuje się sprawozdania stanowiące opis działań o charakterze
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz